iktsidan tipsar om appar- engelska för elev med dyslexi

Jag ser sociala medier som min största supportbank i mitt arbete. Idag kan jag bjuda tillbaka och imorgon kan det vara jag som behöver hjälp. Det finns alltid någon att fråga och ofta får man svar från fler, och dessutom kan svaren variera så jag själv kan bygga vidare på den, och på så sätt göra den nya kunskapen till min egen. Sharing is caring <3

Pixabay.com

Pixabay.com

Idag handlar inlägget om en spännande fråga jag fick från en lärare via mitt nätverk på Facebook. Den lyder så här:

Jag undrar angående en elev med stora läs och skrivsvårigheter samt ytterligare en elev med dyslexi : vilken App skulle du rekommendera när det gäller eng-undervisningen. Eleverna behöver kunna producera skriftligt material med stavningskontroll och kunna få en text från läroboken uppläst kunna tala in sin egen text och sedan omvandla den till skrivet material som sen mailas till mig.
Sofia Diefke

Jag brinner för dessa elever och deras rätt till utbildning på lika villkor, att ge likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett förutsättningar. Denna fråga från Sofia tar stöd från både skollag och läroplan:

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. (SL 1 kap. 4§)

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”. (Lgr11 s 8)

Jag rekommenderar:

Skriva med hjälp av stavningskontroll

Spell Better

Spell Better

 1. Spell Better 75kr (stavningskontroll, ordförslag, uppläsning i appen, möjlighet att e-posta dokumentet)
 2. Into Words 95 kr i grundutförande på svenska med köp inuti appen. OCR-funktionen kostar 45 kr och det engelska språkpaketet kostar 28 kr.(stavningskontroll, ordförslag, uppläsning i appen, möjlighet att e-posta dokumentet)
 3. Pages gratis med engelska förinställt som språk (stavningskontroll, uppläsning med hjälp av iPadens inbyggda talsyntes, och möjlighet att e-posta dokumentet)
 4. Word gratis om ni har Office 365 i er kommun (stavningskontroll, uppläsning med hjälp av iPadens inbyggda talsyntes, och möjlighet att e-posta dokumentet)
 5. Spell checker 25 kr (En iPhone-app som fungerar även på iPad. Här kan man skriva direkt i appen eller klistra in sin text, som man vill stavningskontrollera, genom att dubbelklicka där man vill ha in texten och välja ”paste” eller klicka på vindrutetorkarsymbolen i övre listen och välja ”Paste from Clipboard”. Här finns möjlighet till automatisk stavningskontroll och ordförslag vid felstavningar.
 6. Appen anteckningar enklare texter kan skrivas i denna text, felstavade ord rödmarkeras och trycker du på dem får du ordförslag. Markera texten och få den uppläst med den inbyggda talsyntesen i iPaden, möjlighet att e-posta dokumentet)

Lyssna på analog text ur en bok eller ett dokument i pappersformat

pixter

Det är rätt fantastiskt egentligen:) att kunna fotografera text i en bok eller på ett pappersdokument via en app, låta appen behandla fotot så att det blir text igen och sedna läsa upp det för mig eller översätta texten till en massa olika språk. Trolleri skulle jag villa kalla det:)

Pixter 22kr med denna app tar du ett kort på en textsida med din platta eller telefon. Du kan även använda dig av bilder som redan finns i ditt bildgalleri. När texten är fotad och avläst kan du, om du vill, redigera texten efter önskemål. Ibland kan man behöva korrigera vissa bokstäver om bilden varit lite suddig eller om ljusförhållandena inte varit de bästa. Bilden kan också behöva beskäras om det är annat än text i bilden. En annan funktion i Pixter är möjligheten att översätta din skannade text till olika språk. Pixter kan översätta en text till 63 olika språk.  Tänk på att de flesta översättningsmotorer inte tar hänsyn till vilket sammanhang ett ord står i och att det kan bli fel tolkning av dina ord/texter. Alternativet att inte ha någon hjälp är betydligt värre tycker jag. All behandlad text i denna app kan läsas upp genom iPadens inbyggda talsyntes kallad ”Tala markering”, vilket är en stor fördel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Du markerar helt enkelt det du vill få uppläst och klickar på ”Tala”. Talsyntesen läser i Pixter upp på rätt språk beroende på källtextens språk till exempel svenska eller engelska.

Tala och omvandla till text

ivoice

Skriv med hjälp av din röst. Prata in det du vill skriva och appen omvandlar det till text som sedan kan delas vidare i e-post, eller till andra appar för att redigeras och arbetas vidare med. Det tar ett tag innan man får ordning på dessa appar tycker jag. Man får hålla på ett tag tills man greppar hur man ska prata för att appen ska förstå vad jag vill skriva ner, i alla fall på engelska. Jag pratade in en historia om min hund och den var nog lite kryptisk för andra att förstå i skriven text (och det berodde nog inte bara på mitt engelska uttal…. hoppas jag)

 1. iVoice- Voice Assistant 22kr 
 2. Dragon Dictation gratis
 3. Voice Dictation for Pages 15kr

 

Här kommer en bild på min hund istället eftersom det sägs att en bild säger mer än 1000 ord:)

Benny

Benny

Läs och skriv på iPad

Läs och skriv

Första utkastet:) uppdatering kommer

pixabay.com

pixabay.com

Den digitala tekniken kan göra inlärningen i skolan mer tillgänglig, men det fungerar inte utan pedagogens kunskaper om lärande. Tekniken lär inte barnen, det krävs mer…

Det måste finnas en tanke bakom de appar och webbverktyg du väljer i klassrummet likaväl som du har en pedagogisk idé med de analoga läromedlen eller arbetssätten. Hur vet man då hur man ska gå till väga?

Pröva, lär tillsammans, misslyckas, lär av varandra och hitta nya vägar. Kollegialt lärande utnyttjar kollegiets kunskaper och på så sätt kan ni coacha varandra.

Ingen kan….. innan man har övat

Vilka appar eller webbverktyg kan vara bra att starta med i årskurs 1 när man ska öva läs- och skrivinlärning?

abc

 Appar att starta med

 • Skolstil 2 49 kr. Skolstil finns idag i två versioner för iPad. Skolstil och Skolstil 2. Skolstil 2 är inte en uppgradering utan snarare en ”deluxe-version” av första versionen där den främsta skillnaden är att det här finns en talsyntes som har en högre kvalitet och som inte är beroende av internetuppkoppling. Detta är också anledningen till att det fick bli en helt ny app. Läs mer på skolappar.nu
 • Bitsboard En app med många möjligheter både att använda färdiga uppgifter och att göra egna anpassade till din egen barngrupp. Appen är gratis:) När du öppnat appen, sök på svenska för att få upp alla övningar inlagda på svenska (annars är det lätt att bli förvirrad)Du kan sedan välja att ladda ner de övningar du vill och de sparas i appen för att kunna användas fler gånger. Gillar du en övning men vill lägga till eller dra ifrån är det också möjligt att redigera övningen så du får den precis som du vill ha den
 • Res till språket med ABC-raketen(gratis spel fungerar på platta, mobil och dator) Eleverna får öva bokstavsljud, lära sig att känna igen hur bokstäverna ser ut och träna på bokstävernas namn. I spelet  ABC-raketen har en grupp robotar på upptäcktsresa genom galaxen stannat till utanför jorden. Deras uppgift är att lära sig mer om jorden, ta kontakt med dem som bor där och rapportera hem. Spelet vänder sig till barn mellan 5-7 år som håller på att knäcka läskoden.
 • Book Creator 38kr (finns som gratisapp att göra en bok med för att testa)
 • Bookabi (skapa berättelser)
 • Lyssna och Läs 28 kr (kan användas på 10 olika språk)
 • Läs och förstå  49 kr(kan användas på 10 olika språk)
 • Kors och tvärs- 28 kr korsord
 • Busdjurens bokstavspussel- 28 kr ljuda, stava
 • Lär dig rimma med miniklubb 22kr

Fler förslag hittar du här:

 Appar att arbeta vidare med

 • Office365 (Word, Powerpoint, Excel…)
 • OneNote (anteckningsbok/böcker att dela mellan elever och lärare för att kunna samarbeta)
 • Bluefire Reader (e-boksläsare)
 • iBooks (pdf-bokhylla)
 • Shadow Puppet Edu
 • Book Creator 38kr (finns som gratisapp att göra en bok med för att testa)
 • Little storymaker (skapa berättelser)
 • Little storycreator (skapa berättelser)

Appar för att stötta elever med dyslexi

 • Skolstil 2 49 kr. Skolstil finns idag i två versioner för iPad. Skolstil och Skolstil 2. Skolstil 2 är inte en uppgradering utan snarare en ”deluxe-version” av första versionen där den främsta skillnaden är att det här finns en talsyntes som har en högre kvalitet och som inte är beroende av internetuppkoppling. Detta är också anledningen till att det fick bli en helt ny app. Läs mer på skolappar.nu
 • Legimus gratis. Ger alla elever med läs- och skrivproblematik möjlighet att läsa/lyssna på böcker. Läs mer på Legimus.se
 • Pixter 22 kr Skanna en text med ocr, bearbeta, få den uppläst och översätt. Pixter påminner mycket om appen Textgrabber, som var min tidigare favorit men som kostar mer. I dagsläget gillar jag Pixter bättre.
 • Använder du dator finns liknande program som dessa appar. I min kommun har vi i dagsläget CD-ord och SkanReader

Webbverktyg för både iPad och dator

Glöm inte att du kan lägga webbverktyg/webbsidor som genvägar på din ipad. Dessa ser ut som appar men är egentligen bara en genväg för att eleverna (eller du) ska hitta rätt webbsida och slippa leta varje gång. (Hur? När du hittat rätt sida, tryck till höger om adresslisten på rutan med en pil. Tryck sedan på +lägg till på hemskärmen och sedan lägg till. Det kommer då lägga sig en genväg på iPadens skrivbord som ser ut som en app)

Livet i bokstavslandet

UR

 • Res till språket med ABC-raketen(gratis spel fungerar på platta, mobil och dator) Eleverna får öva bokstavsljud, lära sig att känna igen hur bokstäverna ser ut och träna på bokstävernas namn. Spelet vänder sig till barn mellan 5-7 år som håller på att knäcka läskoden. I spelet får barnet öva sig på samma färdigheter som Livet i Bokstavslandet  (tv-serie) fokuserar på. Dessa färdigheter handlar om att: Förstå hur bokstäver låter och heter, samt kunna koppla ihop den med ljud. Höra och förstå rim. Ljuda ihop bokstäver till ord. Förstå sammansatta ord. Laborera med bokstäver. Förstå att språket gör att du kan vara med och påverka berättelsen. Få ett ökat ordförråd och ökad ordförståelse
 • Livet i Bokstavslandet (tv) UR har här samarbetat med yrkesverksamma pedagoger, experter inom läs-och skrivområdet och utgått ifrån aktuell forskning i arbetet med Livet i Bokstavslandet. I varje avsnitt möter man bokstäver och deras respektive funktion för att forma orden i språket. Det görs genom ett lekfullt och laborativt förhållningssätt som skall väcka skaparlust och nyfikenhet inför språkets möjligheter. Varje inslag har en mini- och maxinivå, som är till för att ge pedagoger nycklar till inslagens kunskapsspann. Mini: Förstå hur bokstaven/bokstavskombinationen ser ut och låter. Maxi: Kunna forma bokstaven och ge egna exempel på ord som börjar på bokstavsljudet inom ramen för temat. Länk till Lärarhandledning
 • Meka med ABC-(Radioprogram) Programmen syftar till att väcka en nyfikenhet för det ganska abstrakta begreppet alfabet. Genom att bli medveten om språkljuden så formas bokstäver som blir till ord. Här är det viktiga inte hur bokstäverna ser ut utan hur de låter. Programmen är främst inriktade på första men också sista bokstaven i ett ord och på att ord har flera bokstäver. Vad händer om man tar bort en bokstav?
 • Åk 4-6 Missa inte serien Grammatikbolaget via UR på webben. Programmen finns tillgängliga tills mars 2014!Se här:

RIM RUM

För att använda denna sida på en mobil enhet, ladda ner Puffin free som är en app som klarar det formatet(kallat Flash). Den fungerar som Safariappen när du öppnar:) Detta är ett sätt för att komma runt problemet, och denna webbresurs är värd det.

8CEAD77A-6251-4797-BE66-E83AA91CC7E2.png

Elevspel.se

elevspel ny

Ungafakta.se 

Läsförståelse? Faktakunskap? Klurigheter

unga fakta

Att göra digitala böcker via en dator:

Var hittar man enklast bilder? vilka får man använda fritt? hur sparar man dem?

När du och dina elever skapar egna bilder eller tar egna fotografier är ni själva upphovspersoner och bestämmer själva över hur ni vill använda era bildverk. Men vad gäller när ni vill använda andras bilder i skolarbeten och på internet? Vilka bilder går bra att använda? Det enklaste för nybörjare är att använda bilder som ägaren(fotografen) medgett att de får användas utan ägarens medgivande.

Här är några exempel på bildbanker som får användas fritt:

Även om det inte står som krav på webbsidan kan det vara bra att ange källan och där skriva vilken webbsida man hämtat bilden så både du och dina elever kan se var bilden är lånad.

 • Pixabay.com Sidan är på engelska men längst ner kan du byta språk till svenska
 • Morguefile.com Sidan är på engelska så din sökning av bildkategorier behöver därför också vara på engelska. Bilderna är fria att använda men det står att när det är möjligt ska man ange fotografens namn som kredit för att man lånar bilden.
 • wpclipart.com Sidan är på engelska så din sökning av bildkategorier behöver därför också vara på engelska.
 • Fotofinnaren.se svensk sida för skolbruk, fri att använda om du anger källan www.fotofinnaren.se

Vill du veta mer om bilder och tips på var du kan hitta fler bilder, läs på iktsidan.com

Hur sparar man bilder på en iPad?

I de flesta fall håller du bara inne med ditt finger på bilden till alternativen ”spara bild” eller ”kopiera” kommer upp. Bilden sparas sedan i kamerabilder. Här kan du inte döpa bilden som på en dator. Vill du ändå veta vilken webbsida du lånat bilden från kan du i kamerabilder göra mappar och döpa dem till den bildresurs där du lånar bilder.

Hur sparar man bilder på en dator?

I de flesta fall högerklickar du på bilden och väljer alternativet, spara som, och får då upp dina mappar där bilderna ligger i datorn. Jag brukar döpa bilden till den webbsida jag lånade bilden ifrån så jag vet att den är gratis och samtidigt glömmer jag inte bort källan.

På vissa sidor är det en nedladdnings-pil eller box och då frågar datorn om du vill öppna bilden eller spara den, och då sparar du bilden i den mapp du vill ha den på din dator.

Enligt Skolkopieringsavtalet har skolor rätt att använda bilder i undervisningen.

Det här får lärare och elever göra med upphovsrättsskyddade texter och bilder: 

 • fotokopiera
 • skriva ut
 • dela ut papperskopior
 • skanna
 • ladda ner
 • kopiera för att lägga in i presentationer, t.ex. i PowerPoint
 • projicera och visa på skärm
 • spara digitala kopior, t.ex. på skolans interna nätverk, USB etc
 • spara och dela digitala presentationer på skolans slutna nätverk, via e-post etc.
 • e-posta kopior inom undervisningsgruppen

  PowerPoint: Avtalet ger dig som lärare och dina elever rätt att använda material från internet (till exempel bilder) i en PowerPoint-presentation eller på den interaktiva skrivtavlan som ni visar i klassrummet. Lärare och elever får också göra OH-bilder, skriva ut bilder och åhörarkopior inom ramen för den egna undervisningen. Det går bra att lägga ut en sådan PowerPoint på skolans slutna lärplattform / interna nätverk eller sända till eleverna via e-post, så länge bara eleverna i undervisningsgruppen har tillgång till materialet under det aktuella läsåret

I kopieringsavtalet ingår inte att publicera andras upphovsrättsskyddade texter och bilder på internet, till exempel på skolans webbplats, blogg eller Facebook-sida. För att få göra detta behövs i de allra flesta fall upphovspersonens tillstånd. Har ni själva skapat bilderna eller tagit fotografierna har ni naturligtvis rätt att göra vad ni vill med dem.

Källa: Skolverket.se

Läs mer om upphovsrätt här:

Skärmbilder-ta kort på skärmen på en iPad

När du vill ta en bild av det du ser på skärmen tryck på dessa två knappar samtidigt (se bild nedan). Det blixtrar till när kortet tas.

Kortet hittar du sedan under kamerabilder på iPaden (appen ser ut som en färgglad blomma)

skärmbilder ipad

Skärmklippningsverktyg på iPad

Om du vill beskära ett kort du tagit med funktionen ovan, går du till appen kamerabilder (appen ser ut som en färgglad blomma).

 1. Tryck på kortet du tagit så det visar sig på helskärm
 2. Välj ”ändra” längst upp till höger
 3.  Välj ”beskär” längst ner till höger
 4. Dra i rutan så du får det du vill ha kvar av bilden synligt
 5. Tryck ”beskär” längst upp till höger
 6. Avsluta med att trycka ”spara” längst upp till höger. Nu finns den nya bilden i kamerabilder(blomman)att använda för dig.

beskäripadbilder

Skärmklippningsverktyget i din dator, länk

skärm

Skicka bilder mellan iPads-trådlöst

Det finns en funktion på nya iPads som kallas AirDrop där du kan skicka bilder och dokument i luften via det trådlösa nätet.

För att ställa in funktionen första gången: Funktionen hittar du om du sveper upp på skärmen nerifrån botten. Då kommer en grå sida (grå rullgardin att visa sig).

Titta längst ner på den sidan, där ser du AirDrop. Om det inte står AirDrop:Alla så trycker du på Airdrop och ändrar detta, det medför att du blir synlig för andra användare som befinner sig på samma trådlösa nät inom en viss radie.

Gå sedan till kamerabilder (appen ser ut som en färgglad blomma) och välj ett kort du vill skicka. Längst ner till vänster ser du en ruta med en pil som pekar upp (den betyder att du vill skicka bilden från dig till någon annan). Tryck på rutan och du kommer att hitta alternativet AirDrop. De användare som befinner sig inom radien och är synliga kommer att dyka upp som ikoner med namn. Tryck på den person-ikon du vill skicka bilden till. Mottagaren kommer få ett meddelande om att du vill dela med dig av en bild och får godkänna eller neka till att ta emot. Om mottagen godkänner läggs bilden automatiskt bland dina bilder i kamerabilder-appen. Din bild ligger kvar hos dig med så egentligen skickar du bara en kopia:)

FullSizeRender

 

22 Appar för att öva engelska!

Jag får ofta frågan om appar för att öva engelska. Det har varit ganska magert utbud på dessa men nu när jag grävde lite mer har det faktiskt kommit flera bra appar att testa. Här kommer 22 appar i olika svårighetsgrader. Ett flertal av apparna är gratis, och det kan räcka långt. I en del av dem har du också möjligheter att köpa fler övningar så kallat in-app-purchase. Har du fler förslag eller favoriter kommentera gärna inlägget.

I mitt nästa inlägg kommer webbsidor där du kan öva engelska både på dator och via surfplatta, håll utkik!

bild 3            bild 4

 • Bitsboard Spelling Bee Bilderna ovan är tagna från denna app. Skapa egna flashcards med ljud och bild. Du kan också ladda ner massor av färdiga flashcards som kan redigeras som du vill ha dem. De kan sedan användas på flera olika sätt för träning av det mesta. Logga in och sök i katalogen på till exempel ”beginner” så kommer du att få fler förslag än du kommer att behöva. När du valt att ladda ner ett övningspaket kommer eleven att kunna öva detta paket på flera olika sätt-se bilden till höger. Du kan ladda ner flera paket så eleven har att välja mellan eller varför inte göra egna och ladda upp och dela med dig av? (Gratis)
 • Bitsboard I denna app som är uppbyggd som den ovan, kan du hitta fler övningar. Sök på ämnen på engelska för att hitta engelska övningar. (fungerar också att söka på svenska för att hitta övningar på svenska) Gratis
 • Engelska för barn-English for kids Användaren får börja med att välja en kategori, till exempel kroppen. I varje kategori får användaren läsa och höra ett ord eller en fras och för att komma vidare måste man trycka på rätt bild. Det går också att trycka på texten för att få den uppläst igen. Om man trycker på rätt ord hörs ett pling, trycker man på fel ord hörs ett ”felljud” och ordet som hör till den bilden visas. (Gratis)
 • Learning English Words and sentences  tränar såväl läsning som läsförståelse på engelska. Här finns stöd av inspelat tal som hjälper till så uttalet blir rätt. Totalt finns det mer än 600 meningar att träna på och med verktyget kan du dessutom skapa helt eget material. Fyra olika övningstema-Frågor: Här svarar du med yes eller no, true eller false. Rätt mening till bilden: Vilken mening passar till bilden. Du måste göra ett val mellan två meningar. Övningen har ljudstöd. Dra rätt bild: Rätt bild till meningen. Du ska läsa själv och lägga rätt bild vid rätt mening. Välj rätt slut: Det finns två avslut på meningarna och du ska välja en. Kostar 22kr
 • Kors och tvärs Kors & Tvärs Kors & Tvärs är en app som syftar till att träna stavning och ordkunskap i korsordsform. Appen innehåller fyra olika delar i korsordsstil, var och en i tre olika svårighetsgrader. Här finns 270 korsord att lösa på fyra olika sätt = 1080! Dessutom ingår Engelska med lika många korsord!Svenska, Norska, Finska, Amerikanska. Kostar 28kr
 • Spello består av 12 olika kategorier med 10 ord i varje. Kategorierna är bland annat husdjur, vilda djur, kläder, båtar och frukter. Man kan också öva på att stava till namn på siffror. Själva stavningsdelen går till så att man ser en bild av det man skall stava till. En svensk röst uttalar ordet och det finns ett vanligt (det inbyggda) tangetbord att skriva på. Man får se hela ordet innan man börjar stava. Men så fort man skrivit en bokstav försvinner ordet och man skall sedan försöka komma ihåg hur det stavades. (innehåller både engelska och svenska) Kostar 7kr
 • Bokstavslek lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på svenska, engelska och 8 fler språk, i varierande svårighetsgrader. I denna app är det stavning och ljudning som tränas, och den ger en god grund för läsinlärning. Det finns tre olika delar – Begynnelsebokstäver, Stava till ordet samt Vilken bokstav fattas i ordet.Svenska, Danska, Norska, Holländska, Spanska, Tyska, Italienska, Polska, Portugisiska, Engelska. Kostar 28kr
 • Stavningslek Stavningslek är en app som lär ut stavning av mer än 300 substantiv, på nio olika språk, och i varierande svårighetsgrader. Stavningslek är utvecklad enligt grundläggande läsinlärningsmetodik. Appen använder ljudande bokstäver samt både långa och korta vokaler vilket är mycket viktigt när barn skall lära sig ljuda ihop bokstäver till ord på rätt sätt.Svenska, Danska, Norska, Holländska, Spanska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Engelska. Kostar 28kr
 • Lyssna och läs  lär ut mer än 350 substantiv på 10 olika språk! I denna app tränas läsning genom helordsmetoden vilket bygger på att man lär sig läsa genom att se hela ordbilder. Det finns 6 olika aktiviteter i appen och här kan alla träna på svenska, engelska, tyska, danska, norska, italienska, spanska, portugisiska, polska och holländska! Kostar 28kr
 • Reverse Rebotomy Öva ord och bild. Gratis
 • Words on a pic kids Tillsammans med bilder och ljudeffekter skall du hitta orden som sökes i en bild. Gratis
 • Collins Big Cat Interaktiva sagor. Det finns flera olika gratis
 • Learn English for kids- Ottercall Öva uttal genom att härma. Gratis
 • Scribble Press skapar du böcker. Appen innehåller både färdiga mallar (på engelska) och möjlighet att skapa helt själv utifrån en blank bok. De färdiga mallarna är lucktexter på engelska. Kostar 28kr
 • Fetch English Använd iPaden för att styra dig fram till rätt ord. Gratis
 • Babbel Lär dig engelska ord och fraser. Gratis
 • Glosboken.se Här kan du som lärare via din dator dela ut veckans glosor och eleven kan öva i appen.

bild 1

 • English ladders Använd din engelska för att matcha rätt svar, och klättra upp på stegar eller falla ner till ormarna. Kostar 15kr
 • Jonny Grammar´s Word challenge Tävla mot klockan och svara på så många stavning, ordförråd och grammatik frågor som du kan i denna 60-sekunders frågesport! Gratis
 • The Phrasal verbs machine Lär dig verbpartiklarnas fraser med hjälp av korta animerade filmer. Under filmvisningen finns en förklaring till frasen samt en exempelmening där frasen ingår. Du kan sedan välja träningsläge där du testar om du kan alla verbpartikelfraser. Gratis
 • Word Mover Fungerar som kylskåpspoesi. Bygg din egen text eller dikt med färdiga ord eller välj själv och bygg din egen dikt helt med egna ord. Gratis
 • Word Zombies Lär dig stava på en roligt sätt, jagad av zombies. Kostar 15 kr men finns i en Liteversion så du kan pröva först gratis.

iPad som hjälpmedel-5 i topp

Med stöd av it kan du idag förenkla många vardagliga rutiner. För att göra it tillgängligt för fler och för att möta den enskildes behov behöver du ibland göra individuella anpassningar. För många människor kan det personligt anpassade it-miljön vara av avgörande betydelse för framgång och upplevd livskvalitet. I skolarbetet kan möjligheten till egna inställningar ha stor betydelse för att skapa likvärdiga förutsättningar och bidra till ökad delaktighet. En tillgänglig it-miljö kan vara avgörande för om en elev har möjlighet att uppnå de ställda kunskapskraven.

SPSM har publicerat en skrift för att vara ett stöd i detta arbete- Tips och idéer för iPad

spsm

Här kommer min fem i topp-lista när det gäller iPad som hjälpmedel

 1. Genvägar Möjlighet att lätt lägga webbsidor man ofta behöver lätt åtkomligt på hemskärmen(skrivbordet)
 2. Talsyntes Genom den inbyggda talsyntesen kunna få texter upplästa där man så önskar både i dokument och via webben
 3. Talande tangentbord Ljudar de bokstäver som skrivs och de ord som bildas
 4. OCR-läsare Möjlighet att fotografera text, få den uppläst via talsyntes och även funktion för att få texten översatt
 5. Översättning Ett sätt att kunna kommunicera med elever och vårdnadshavare med hjälp av översättningsverktyg i skrift eller tal

Genvägar

Det finns många bra webbsidor och webbverktyg som kan användas inte bara på en dator utan också på mobila enheter såsom iPads, iPhones och Android-enheter. För att göra dessa genvägar lätt åtkomliga för eleverna finns möjlighet att lägga en genväg direkt till dessa sidor/verktyg lätt åtkomligt på hemskärmen/skrivbordet. Om en skola till exempel har en ljudbibliotek på skolportalen med skolans inlästa läromedel tillgängliga för eleverna kan man lägga en genväg direkt dit så att eleven inte behöver söka rätt på sidan varje gång. Genvägen ser ut som en app men är egentligen bara en genväg som skickar eleven till rätt webbsida/webbverktyg varje gång.

Så här gör du på en iPad: Gå till appen Safari(som ser ut som en kompass), skriv in den webbadress du vill använda. När du ser webbsidan på iPaden klickar du till vänster om adressfältet i rutan med en pil som pekar upp (se bild). Välj sedan rutan med ett plustecken (lägg till på hemskärmen) Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck lägg till. Webbsidan kommer då att stängas ner och lägga sig som en app på skrivbordet. På detta sätt kan du göra med fler genvägar till webbsidor du vill att eleven sk ha lätt åtkomligt.

Genvägar

Så här gör du på en iPhone: Gå till appen Safari(som ser ut som en kompass), skriv in den webbadress du vill använda. När du ser webbsidan på iPhonen klickar du i rutan med en pil som pekar upp (rutan finns längst ner på sidan). Välj sedan rutan med ett plustecken (lägg till på hemskärmen) Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck lägg till. Webbsidan kommer då att stängas ner och lägga sig som en app på skrivbordet. På detta sätt kan du göra med fler genvägar till webbsidor du vill att eleven sk ha lätt åtkomligt.

Så här gör du på Androidmobiler: Gå till appen för internet. Skriv in webbadressen du vill använda för att skapa genväg. När du ser webbsidan på Androidmobilen klickar du i stjärnan till höger om adressfältet. På raden ”Mapp” ändrar du till alternativet ”hemskärm”. Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck bara ok.

Talsyntes

tala m        tala m3

iPads har en gratis inbyggd talsyntes kallad Tala Markering, som kan använads för att få text uppläst i e-post, meddelanden, anteckningar, webbsidor och böcker eller i viken app som helst där du kan markera text. När du aktiverat den en gång finns den alltid tillgänglig. ”Tala Markering” är en syntetisk talsyntes vilket betyder att det är en dataröst som läser inte en mänsklig inläst röst. För att läsa med talsyntes används olika typer av talsynteser beroende på syftet med texten. Korta texter och instruktioner fungerar en syntetisk röst oftast bra. För längre texter eller litteratur passar en mänsklig talsyntes bättre som har mer språkmelodi.

Så här gör du för att aktivera talsyntesen på en iPad/iPhone: Gå till appen inställningar(som ser ut som ett kugghjul) Till höger på sidan hittar du hjälpmedel, tryck där. På nästa sida hittar du till höger alternativet ”Tala Markering”, tryck där. Längst upp på sidan som visas då aktiverar du talsyntesen. De finns sedan tre inställningar. Jag börjar nerifrån med ”Markera ord”. Denna funktion fungerar så att ord markeras när talsyntesen läser upp en text så eleven har lättare att hänga med i texten. ”Uppläsningshastighet” ser du som en linje med ett reglage. På ena sidan en sköldpadda och på andra sidan en hare. Genom att dra i reglaget kan du reglera hastigheten på det upplästa. Jag rekommenderar en bit till vänster om mitten, det går fortare än vad man tror. Tryck sist på ”röster”, välj svenska och sedan aktivera alternativet ”Förbättrad kvalitet”. Nu är du klar.

För att använda talsyntes på ipad: Inställningarna behöver du bara göra en gång sedan finns alltid talsyntes-funktionen bara ett fingertryck borta. När du skriver dokument, vill läsa dokument eller webbsidor trycker du och håller inne någon sekund på texten du vill ha uppläst. Två av de alternativ som då visas är ”markera” och ”allt”. Markera betyder att bara ordet du tryckte på kommer att läsas upp alternativt att du tar tar och drar i en av de två blå plupparna för att markera precis vilket stycke du vill få uppläst. Väljer du ”allt” markeras hela sidan. Du väljer sedan ”tala” och talsyntesen läser upp det som du markerat. Tycker du att talsyntesen läser för fort eller för långsamt går du till appen inställningar och ändrar hastigheten.

Talande tangentbord

skolstil2

När det gäller appar för läs- och skrivhjälp finns flera bra och tydliga som till exempel Skolstil 2. Inte alla elever i behov av stöd tycker om det talande tangentbordet som läser upp varje bokstav för sig, eller varje skrivet ord. De tycker att det är störande. För dem passar kanske en annan app där de kan välja efter att ha skrivet ett stycke få hela stycket uppläst och då fundera på om det låter som de tänkt sig för att sedan gå tillbaka och redigera. Till dessa elever kan man använda anteckningsappen eller ett vanligt ordbehandlingsprogram som Pages eller Word och lyssna av texten med den inbyggda talsyntesen.  Vissa elever vill ha förslag på ord när de skriver för att veta vilka ord de kan använda, för dem kan en app med ordprediktion passa.

Appen Skolstil 2 kostar 49 kr och är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Den inbyggda talsyntesen läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Markerad text eller hela texten går att få uppläst genom att trycka på högtalaren. Det går att välja läshastighet, bakgrundsfärg och storlek på typsnittet. Texten kan sedan den är klar mailas iväg till en mottagare eller till en annan app där man kan fortsätta bearbeta texten.

OCR-läsare-läser fotograferad text

pixter

Man kan inte läsa en bild med fotograferad text tillsammans med en talsyntes utan att behandla texten. När man fotograferar med kameran i iPaden blir det en bild, och bilder kan man inte läsa med hjälp av talsyntes. Genom att fotofrafera text i till exempel matematikboken genom en app med OCR-läsare, bearbetas texten av appen (OCR-behandlas) och gör den till läsbar text igen och eleven kan använda  den inbyggda talsyntesen för att få texten uppläst.  För elever med lässvårigheter kan en app med OCR-läsare göra dem mer självständiga i sitt eget lärande. Ett exempel på en sådan app är Pixter som kostar 22 kr. Denna app kan även användas för att översätta de texter du fotograferat. Välj bland alla språk som Google kan översätta men var kritisk, det kan bli fel tolkning av texten.

Översättning

Ett hinder för många elever och vårdnadshavare med annat språk än svenska är just kommunikationen med skolan. Möjlighet att överbrygga dessa problem kan den digitala tekniken hjälpa tilll med. Det finns flera olika översättningsappar både gratisvarianter och de som kostar pengar. Var alltid kritisk när du använder en översättningsapp eftersom ord kan betyda olika saker och kan missuppfattas. Alternativet att inte kunna kommunicera med varandra är dock värre än att stapplande försöka förstå varandra. En app som är gratis är Google översätt. Här kan eleven välja att skriva in vad de vill ha översatt via tangentbordet, med fingret på fri hand eller tala in. Google översätter och eleven kan lyssna på översättningen, spara översättningen eller maila iväg texten till en mottagare.

bild 2

Vill man få ett bättre flyt i ett samtal finns en app att köpa som heter Tabla Top Translator som kostar 22kr. Här kan man sitta brevid varandra eller mitt emot varandra och använda var sin halva av ipaden samtidigt. Vill man sitta mitt emot varandra byter man layout så att den ena halvan av iPadens skärm vänds åt motsatta sidan. I denna app kan man också välja alternativ för översättning: att prata in informationen som ska översättas eller skriva in den.

bild 1

 

Så Facebookar du smart som förälder

selfie-413162_640

Pixabay.com

Idag är det vanligt att som förälder berätta om sin vardag på Facebook och publicera bilder och innehåll kring sina barn. Det är absolut inte fel, men även vi vuxna bör diskutera och förankra med våra barn vad vi publicerar om dem på internet. Här är fem tips om hur du som förälder kan använda Facebook och andra sociala medier på ett smart sätt.

Surfa Lugnt har därför tagit fram fem tips för ökat engagemang i ungas vardag på nätet. Anpassa tipsen utifrån vad som fungerar bäst för dig och dina barn.

surfa lugnt tips

Ladda ner tipsen här:

Surfa lugnt har också tagit fram information om vad som är ok och inte på nätet kallad: ”Ett filter i huvet” är bättre än i datorn. Vi kan inte skydda våra barn genom att förbjuda, utan lösningen är att vi vuxna är mer närvarande och intresserade av vad unga gör på nätet

 • —Vuxen närvaro på internet behöver inte alltid handla om att vara aktiv online.
 • —Att vara ”mentalt digitalt närvarande” är minst lika bra. Det vill säga att man känner sig trygg i hur ungas nätvardag ser ut.
 • —Det är viktigt att barn och unga kan prata med en vuxen samtalspart på nätet eller utanför om de vill och behöver.

surfa lugnt

Ett filter i huvet – för unga (Presentation Powerpoint)
Ett filter i huvet – för unga (Presentation PDF)
Ett filter i huvet – för unga (Talarmanus PDF)

Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation Powerpoint)
Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation PDF)
Ett filter i huvet – för vuxna (Talarmanus PDF)

Här hittar du ännu mer information och länkar till bra sidor om nätet och vad man bör tänka på:

Sist men inte minst, se denna korta film från MIK på 2 minuter: Är du redo för det nya medielandskapet?

www.surfalugnt.se

www.statensmediarad.se

Skolstart med iktsidan- 13 appar att köpa om du måste välja

Här kommer min lista med rekommenderade appar värda att köpa om du har iPads till dina elever i årskurs 1-6. Jag har verkligen valt med omsorg och haft stor hjälp av skolappar.nu och pappasappar.se Eftersom vi i Lysekil är i uppstartsfas har jag koncentrerat mig på matematik och svenska.

Du har väl inte missat min lista med gratis appar att ladda ner och starta med? Lista

signpost-378569_1280

Pixabay.com


Matematik

 1. Parama matte1 (22 kr) med koppling till Lgr11 Det finns sex olika områden från det centrala innehållet i matematik: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar, samt problemlösning http://www.skolappar.nu/parama-matte-1/
 2. Number Bonds-träna på 10kompisar (7kr) Spelet är uppdelat i fem olika nivåer, där första nivån enbart har färger och sista nivån enbart består av siffror. Nivåerna däremellan har lite av varje för att öka svårighetsgraden succesivt. Tre av spelets fem nivåer använder samma färgsystem som cuisenairestavar, där det till exempel ska matchas vit och blå för att få 10. På de resterande nivåerna är det enbart grå färg. http://www.skolappar.nu/number-bonds/
 3. King of Math Junior (22kr) eller för de äldre eleverna King of Math (15kr) Det är ingen ren färdighetsträningsapp utan en app som utmanar elevens matematiska tänk inom varje specifikt ämnesområde (bok) som de arbetar i. Eleven kan börja i vilken bok som helst och att det inte är appen som ”styr” att eleven måste traggla sig igenom alla böcker för att slutligen komma till den bok som eleven vill utforska. http://www.skolappar.nu/king-of-math-junior/  http://www.skolappar.nu/king-of-math/
 4. Math Bingo (7kr) spela själv eller mot en kompis http://www.skolappar.nu/math-bingo/
 5. Math Doodles-lek och experimentera med tal (22kr) Appen består egentligen bara av tre spel där man främst övar på grundläggande addition. Appen innehåller många olika sätt att räkna på. Välj bland annat mellan tärningar, mynt, händer, romerska siffror, hål, kinesiska, arabiska, hindi, binärt och många, många fler.http://www.skolappar.nu/math-doodles/

Svenska

 1. Skolstil2-ett stöd vid läs- och skrivinlärningen (49kr) Det är en enkel ordbehandlare som kan användas när man vill skriva texter och samtidigt få bokstavsljuden, orden och meningarna upplästa. http://www.skolappar.nu/skolstil-2/
 2. Pixter-skanna en text med ocr, bearbeta och översätt (22kr) ta kort på text, och få den uppläst och översatt http://www.skolappar.nu/pixter/
 3. Book Creator- gör egna böcker med bild, ljud, text och film (38kr) http://www.skolappar.nu/book-creator/
 4. Bokstavslek-lärande lek med ljud, bokstäver och ord (28kr) I Bokstavslek tränar du den fonologiska medvetenheten genom att koppla olika ljud till bokstav. Appen är uppbyggd i tre delar: Koppla ljud till begynnelsebokstav i ord, Stava till ordet och Vilken bokstav fattas i ordet. http://www.skolappar.nu/bokstavslek/
 5. Lyssna och läs- för nybörjare som lär sig läsa(28kr) Barnen kan träna begrepp (ordkunskap), alfabetet och att hitta rätt ord. Detta med att hitta rätt ord kan tränas på flera olika sätt och därför går det lätt att anpassa efter elevens förkunskaper. Övningarna i appen bygger på helordsmetoden. http://www.skolappar.nu/lyssna-och-las/
 6. Bokstavspussel (28kr) även kallad Superbra! Bra app för nybörjare. Appen innehåller många färdiga ord, klara att arbeta med. Det går även att lägga till egna ord inlästa ljud. Alla ljud i orden ljudas och delas in i kategorierna: ljudenliga ord, icke ljudenliga ord och ljudstridiga ord. Det vill säga ord som skrivs som de låter, ord med kort vokal och ord som stavas på ett annat vis än som de låter. I appen ljudas alla bokstäver med utgångspunkt från det sammanhang bokstäverna befinner sig i. Bokstäver låter alltså olika i olika kombinationer. http://www.skolappar.nu/bokstavspussel/
 7. Kors och tvärs- korsord (28kr) 270 korsord uppdelade i tre svårighetsnivåer. Varje korsord finns i fyra olika varianter. Man får höra både de eftersökta orden och hur bokstäverna man trycker på ljudas. http://www.pappasappar.se/kors-tvars/
 8. Läs och förstå (49kr) Läsförståelse. Det finns fyra olika typer av övningar: Frågor: Här svarar du med ja eller nej, sant eller falskt. Rätt mening till bilden: Vilken mening passar till bilden. Du måste göra ett val mellan två meningar. Övningen har ljudstöd .Dra rätt bild: Rätt bild till meningen. Du ska läsa själv och lägga rätt bild vid rätt mening. Välj rätt slut: Det finns två avslut på meningarna och du ska välja en. http://www.skolappar.nu/las-och-forsta/  

 

 

iPad som hjälpmedel

iPaden rymmer många möjligheter till anpassning för elever i behov av stöd, allt från talsyntes, till möjligheter att zooma text, ändra kontrast till hörselhjälpmedel.

people-316506_640

I denna film får ni ser vad som göms i en iPad och hur enkelt man kan anpassa dessa hjälpmedel för varje elev.

Ett tips som inte finns i filmen vill jag lägga till: När du aktiverar talsyntesen, tryck på röster, välj svenska och sedan alternativet ”förbättrad kvalitet” på röstkvalitet för att ladda ner en mer följsam röst. Det är gratis och gör läsupplevelsen mer bekväm. När du ställer in hastigheten på talsyntesen brukar jag rekommendera att den sätts en bit till vänster om mitten på skalan. Talsyntesen kan ofta upplevas som den läser för fort. Skulle du sätta den för långt till vänster på skalan låter det dock som om batteriet på en talande docka är på väg att ta sluuuut. Lagom är bäst:)

IKT-pedagogens kanal på Youtube

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 3 357 andra följare

%d bloggare gillar detta: