Matteportal ett digitalt klassrum

MattePortal är en ny webbaserad portal med matematikövningar. MattePortal är i dagsläget gratis, och fri från reklam. Portalen har övningar som motsvarar läroplanen för årskurs 1-6. Jag kan se att dessa övningar skulle passa bra även på årskurs 7-9 för att befästa kunskaper. De högre nivåerna känns svåra för många elever på de lägre årskurserna. Frågan är hur de äldre eleverna reagerar på layouten (som kanske känns barnslig?)

matteportal1

Jag ser också att dessa övningar skulle lämpa sig för gymnasiesärskolan med repetition, återkoppling och möjlighet att träna fler gånger på samma ämne tex multiplikation, former, klockan, pengar…
Portalen använder nyttjar många gamification-element  såsom samlingskort, erfarenhetspoäng, avatarer.
Tjänsten är gratis, både lärare och föräldrar kan skapa konton. De kan sedan följa barnens/elevernas lärande, ta ut rapporter och dela ut läxor.
På sikt kommer klassrum/skollicenser men nu är det gratis att registrera sig.
 tummen upp
Just nu arbetas det med nästa versionen av MattePortal hälsar företaget bakom Skolportal. Det skapas flera övningar, samt skapas bättre lärarfunktioner för att lägga in flera elever samtidigt.
Det kommer snart ett nytt gamification-element som är en affär där eleverna kommer kunna handla utrustning (för låtsaspengar som de tjänar genom att få goda resultat på uppgifterna).
Även om MattePortal är byggt för att fungera bra på smartphones och ipads så kommer det senare i år komma riktiga appar för verktyget.
Elev:
matteportal
Alla elever som använder MattePortal har en egen inloggning till systemet. Med denna inloggning kan eleven nå portalen oavsett vilken enhet hen använder. När eleven loggat in i systemet väljer hen önskad svårighetsnivå på uppgifterna. Varje svårighetsnivå representeras av en spelvärld som har ett antal olika uppgifter som skall lösas för att komma vidare i världen. MattePortal matchar läroplanen i matematik för årskurs 1-6. Värld 1-3 motsvarar skolår 1-3 och värld 4-6 motsvarar skolår 4-6. Om läraren har delat ut en läxa till eleven så visas detta med en notifiering för eleven i läxfliken. När eleven klickar på läxfliken visar elevens aktuella läxor. När alla övningarna i en läxa har gjorts så markeras läxan som avklarad. MattePortal använder sig av en rad spelelement för att skapa intresse från eleverna. Ett av dessa element är att eleverna får belöningar i form av MattePortals virtuella Monsterkort när de löser uppgifter. När eleven påbörjar en nivå är en vissa av de svårare uppgifterna låsta. Eleven låser upp dessa genom att först klara av de enklare uppgifterna. Somliga uppgifter har även speciella attribut, tex att eleven måste ha alla rätt.
Lärare:

admin

Som lärare har du full kontroll på progressionen hos dina elever. Läraren skaffar sig först ett eget konto som administratör. När läraren lägger till eleverna i klassen så tilldelas eleverna inloggningsuppgifter som de senare loggar in i systemet med. Lärare kan dela ut läxor till sina elever. Vid skapande av ny läxa kan läraren ange en text som beskriver läxan för eleverna. Läraren väljer vilka uppgifter som ska ingå i läxan från det stora batteri av uppgifter som ingår i MattePortal. Läraren kan sedan koppla läxan till de elever i klassen som ska göra den.Lärare kan följa elevernas aktivitet i portalen. Det går att se vilka uppgifter eleverna har gjort, när uppgifterna gjordes samt dess resultat. För varje elev skapas en kunskapsprofil där läraren kan se vilka typer av övningar eleven övat mest på och vilka typer av övningar eleven kan behöva mer träning på.Ett bra verktyg för att kunna individualisera undervisningen.

Här nedan följer exempel på de olika nivåerna som finns i Matteportalen idag. Alla övningar kan förhandsgranskas av dig som lärare innan du väljer dem för dina elever.
Exempel på nivå 1
former
Exempel på nivå 2
 multi
Exempel på nivå 3
omvandla
Exempel på nivå 4
större än
Exempel på nivå 5
avrunda
Exempel på nivå 6
negativa

Appar för gymnasiesärskolan

Jag fick ett uppdrag av gymnasiesärskolan som nyss startat med iPads om att ta fram appar som kunde passa deras elever. Önskemål fanns om appar för att öva:

 • Pengar
 • Tid
 • Mäta
 • Enhetsomvandling
 • Riktning
 • Statistik
 • Trafikkunskaper
 • Skriva
 • Redovisa

spotted-owlet-336955_1280

Jag har spanat runt och hittat dessa appar som jag tror kan passa.

Alla elever är naturligtvis olika så testa dig fram och se vad som passar just den enskilda eleven du arbetar med.

Djungelmynt 29 kr

djungelmynt

I appen finns fyra träningsområden. Dessa är: att hitta mynt, räkna pengar, jämföra mynt och att ge rätt växel. Övningarna stegras i svårighetsgrad. En talsyntes läser upp texten/uppgiften för dig. Om man inte hörde kan man klicka på texten för att få den uppläst igen. Läs mer om appen på Skolappar.nu

djungelmynt2

Djungeltid 7 kr

djungeltid

Djungeltid, inlärning av den analoga klockan. Du kan enkelt, via inställningar, välja svårighet på träningsmomenten. De olika momenten innefattar att avläsa klockan, själv ställa klockan efter angiven tid, beräkna tidsskillnad mellan klockor och att ställa in hur visarna står efter att en viss tid förflutit. Det finns flera inställningar att göra för att anpassa träningen för varje barn förutom att nivåanpassa. Möjlighet finns också att lära sig digital tid då detta står utskrivet i uppgiften. Läs mer om appen på Skolappar.nu

djungeltid2

Elevspel.se    Gratis

Webbsida men många möjligheter. Fungerar på både dator och iPad. Läs mer här där jag förklarar webbbplatsen

elev1

Nomp

Finns både som webbsida och som app. Tjänsten är uppbyggd med olika matematikmoment: siffror, de fyra räknesätten, geometri, klockan, ordning och mått (volym, längd, vikt). Man kan använda tjänsten utan att skaffa konto, fast då med begränsningar kring vilka övningar man kan göra. Skaffar man sig ett gratiskonto har man tillgång till alla övningar som låses upp efterhand som man har förtjänat dem. Betalkontona ger mig möjlighet att lägga upp elevlistor och dela ut uppdrag. Läs mer här: Nomp.se

nomp

Djungelgeometri 29 kr

djungelgeo1

Appen innehåller övningar: linjer, former och vinklar. Linjerna ska man mäta, namnge eller beskriva förhållandet mellan. Formerna ska man namnge eller mäta sidor och omkretsen på. Till sin hjälp har man en linjal som man lätt kan flytta och rotera med två fingrar. Under inställningar kan man också ställa in tre olika svårighetsgrader på de olika övningarna. Läs mer om appen på Skolappar.nu

djungel

djungelgeometri-vinklar

BeeBot gratis

Bee1

Öva riktningar vänster, höger, fram, bak. Planera och samarbeta. Läs mer här om hur vi har gjort.

bee2

Lightbot gratis gratis

lightbot

En annan app att öva riktningar, logiskt tänkande och samarbete likt den ovan men lite mer avancerad.  Uppdraget ligger i att få en robot att ta sig till gula rutor och där tända en lampa. För att ta sig till dessa gula rutor måste man ge roboten rätt kommandon så att den kan ta sig dit. Genom att man kan gå tillbaka och göra om, så får man möjlighet att testa sig fram och på så sätt lära sig hur olika kommandon fungerar. Detta gör att appen passar bra till barn, då lärandet sker i realtid, här och nu ”learning by doing”. Läs mer om appen på Skolappar.nu

lightbot2

Counterman gratis

counterman

Det är en app likt en ”klicker” där man kan undersöka egen statistik. Resultatet visar sig i olika grafiska versioner, du väljer själv-stapel eller cirkel

count1 count2

OneNote

onenote

En app att dela med sina elever likt en delad anteckningsbok. Läraren gör en bok och delar med sina elever och kan på så sätt dela information och följa elevens arbete. Läraren kan ge eleven läxor genom att skriv in dem i boken från sin enhet och eleven kan utföra dem i sin enhet. Sedan är det enkelt för läraren att följa upp hur det har fått och ge eleven feedback.

Läs mer här:

onenote1

Det jag gick bet på men kanske ni kan tipsa om det är att öva trafiksäkerhet för dessa elever. Gärna en app där man kan åka med och få ta beslut om olika situationer. Kommentera gärna inlägget.

NE mer än bara uppslagsverk, nu med appar för de yngre elevernas kreativa arbete

tummen upp2

Grattis alla elever i Lysekils kommun! Nu har vi tecknat kommunlicens så alla elever kan komma åt NE både i skolan och hemma!

NE- Nationalencyklopedin är inte bara Sveriges främsta uppslagsverk, stora delar av uppslagsverket har även anpassats speciellt för skolan. Det innebär bland annat att många centrala uppslagsord finns i en version som skrivits med ett enklare språk och på ett mer lättbegripligt sätt. Fotografier, illustrationer och animationer underlättar också elevens inhämtning av kunskap, oavsett lärstil. Inte nog med detta:)

juniorappar

I Junior har NE samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har du även möjlighet att ladda ner appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Apparna påminner en del om mina favoriter jag skrivit om innan så detta är ett extra plus.

tummen upp

Berätta-appen är väldigt lik Bookcreator för mig

Skriva-appen är förvillande lik Skolstil för mig.

Pussla-appen är lik Bokstavspussel

Kan det bli bättre?

pussla

PUSSLA

Appen innefattar såväl ord- som bildpussel. I ordpusslet får eleverna välja bilder på vardagliga saker och stava till de korta orden genom att pussla med bokstäver. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig.

sortera och räkna

SORTERA OCH RÄKNA

I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig att räkna antal med hjälp av olika representationsformer.

BERTTA~1

BERÄTTA

Eleverna skapar egna berättelser genom att skriva, filma, fotografera, rita, spela in ljud och göra collage. Hela klassen kan jobba ämnesöverskridande och eleverna får fullt utlopp för sin påhittighet och fantasi. Det finns möjlighet att spara berättelsen som pdf och skriva ut den samt öppna den i iBooks.

RKNASC~1

RÄKNA

Eleverna övar de fyra räknesätten på olika svårighetsnivåer och genom slumpmässigt valda uppgifter. Uppgifterna presenteras med hjälp av flera representationsformer för att tillgodose barns olika sätt att ta sig an matematiken. Läraren får återkoppling på elevens arbete genom en egen sida i appen.

stava

STAVA

Eleverna lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en tävlingsdel. En bild visar ordet samtidigt som ordet läses upp. Sedan ska eleverna dra och placera bokstäverna i rätt ordning. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig igen. I tävlingsdelen utmanar eleven sig själv att lösa slumpvisa uppgifter med stigande svårighetsgrad.

skriva

SKRIVA

En app där eleven skriver sig till läsning (ASL-metoden). Skriva är ett enkelt skrivprogram som är till stor hjälp i den tidiga läs- och skrivinlärningen eller vid läs- och skrivsvårigheter. När eleven skriver ljudas varje bokstav, vid mellanslag ljudas hela ordet och vid skiljetecken läses hela meningen upp. Det finns även möjlighet att få en hel text uppläst.

NE.Junior

JUNIOR~1

Att söka på NE.junior innebär att materialet är anpassat för de yngre eleverna med lättlästa texter.

För de äldre eleverna

Uppslagsverket utgörs av artiklar inom geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap, teknik, medicin och språk. Vad är kvantfysik, hur växte feminismen fram, vad var det som orsakade första världskriget och vem var Niccolò Machiavelli? Svaren finns i NE:s uppslagsverk.

Bilder

NE:s uppslagsverk innehåller även bildmaterial med fotografier, illustrationer och diagram. Dessa får användas i skolarbeten och presentationer som visas i skolan. Precis som med alla andra upphovs-skyddade verk får man förstås även lov att citera korta texter. Det viktiga är att NE alltid uppges som källa.

UR genom NE

NE ger Sveriges skolor och universitet tillgång till UR (Utbildningsradion) med över 16 000 TV- och radioprogram för alla ämnen och stadier. Det underlättar användandet av film i undervisningen oavsett ämne och årskurs. Film har en förmåga att både fånga intresse och förklara komplicerade saker där orden inte räcker till.

UR har nyhetsprogram, kortfilmer och programserier på engelska, spanska, franska och tyska som är anpassade för skolan. Utöver detta finns det program på ytterligare ett 20-tal språk. Ofta kan programmen ses med eller utan textning på originalspråket eller med svensk undertext.

HEMMA, I MOBILEN ELLER I SURFPLATTAN

Med UR kan lärarna ge elever i läxa att se ett UR-program och sedan diskutera det på lektionen dagen efter. Med NE behöver du inte begränsa användningen av programmen till lektionstid. Med ett personligt konto på NE.se kan såväl lärare som elever logga in på NE och se programmet även utanför skolan.

Kombinationen av NE:s uppslagsverk och UR:s programutbud ger unika möjligheter att lära på olika sätt och med

Annat språk än svenska? Det finns hjälp att få

ordböcker

Den engelska ordboken täcker skolans alla behov från nybörjare till avancerade språkstudier. Ordböckerna i spanska, franska och tyska finns också för nybörjare såväl som för elever som kommit längre i sina språkstudier.

Alla ordböcker i moderna språk har talsyntes så att man kan få ord och fraser upplästa för sig och på så sätt kan höra det rätta uttalet. Samtliga ordböcker är dubbelriktade, alltså till exempel svensk-engelsk och engelsk-svensk.

Du hittar även ordböcker på ett flertal andra språk:

• Albansk ordbok

• Amharisk ordbok

• Arabisk ordbok

• Azerbajdzjansk ordbok

• Bosnisk ordbok

• Finsk ordbok

• Grekisk ordbok

• Kroatisk ordbok

• Nordkurdisk ordbok

• Sydkurdisk ordbok

• Pashtunsk ordbok

• Persisk ordbok

• Serbisk ordbok (latinsk)

• Serbisk ordbok (kyrillisk)

• Somalisk ordbok

• Tigrinsk ordbok

• Turkisk ordbok

Samtliga ordböcker fungerar lika bra på datorn, surfplattan och mobilen såväl hemma som i skolan. Ordböckerna på engelska, spanska, franska och tyska finns också som app för både iOS och Android.

Temapaket

tema

I temapaketen finns resurser kring olika ämnen. Relevanta uppslagsord, intressanta filmer, bilder, illustrationer, tester och länktips samt färdiga övningar och experiment är exempel på vad som ingår. Det finns teman för alla stadier och för en mängd olika ämnen, till exempel Kristendom, Genetik, Vatten, Solsystemet, Teknik, Nationella minoriteter och Sex och samlevnad.

Temapaketen är utvecklade av NE:s redaktion i samarbete med erfarna pedagoger som undervisar i det ämne som temat tar upp. Det garanterar hög kvalitet när det gäller såväl innehåll som pedagogik. Samtliga temapaket är knutna till en eller båda av skolans läroplaner, Lgr 11 och GY11. Till varje temapaket finns även en lärarhandledning.

ÖVNINGAR

Till varje temapaket finns ett antal övningar av olika slag – aktiviteter, experiment, faktafrågor, fördjup-ningar, gruppuppgifter med mera. Vilket syfte och centralt innehåll i läroplanen som övningarna berör finns angivet i slutet av övningstexten. Mer information finns dessutom i lärarhandledningen.

Världens länder

världens länder

Världens länder är en kunskapstjänst som är särskilt utvecklad för att användas i SO-ämnen av både lärare och elever. Tjänsten är läroplansanknuten till både Lgr 11 och GY11.

I Världens länder presenteras alla länder med landsfakta som snabbt ger en bild av landet med uppgifter om dess yta, antal invånare, språk, huvudstad, statsskick och mycket mer. Alla fakta uppdateras kontinuerligt. För den som vill fördjupa sig mer finns länkar till uppslagsord kring landet.

Yngre eller äldre elever?

Spelar ingen roll, allt innehåll är öppet för alla våra elever

Källa: NE.se

 

 

 

Kroppen och knoppen är alltid kul

Det är alltid lika spännande med kroppen och knoppen:) Jag har samlat lite länkar till mina favoriter och förslag på vad du kan göra med hjälp av digital teknik.

woman-586185_1280

Webbverktyg

Appar

Människokroppen-Det går att välja att visa olika delar av kroppen, antingen var för sig eller tillsammans i vilken kombination man vill. Pris:39kr med köp inuti app.

människokroppen

My incredible body- Följ med på en spännande resa i kroppen. Tal på engelska. Pris:49 kr

body

Phlip

544883018

I PHLIP finns det fyra pussel med olika antal bitar. Det lättaste pusslet har fyra bitar. Sedan finns det nio, sexton och tjugofem bitar. Tanken är att man själv väljer utseende på sitt pussel genom att antingen ta ett fotografi eller genom att välja en bild i sitt bildarkiv. Alla pusselbitar ligger alltid på sin rätta plats i denna app. Men de är roterade åt olika håll och olika mycket. När man vickar på sin enhet så vrids alla pusselbitar åt samma håll, höger eller vänster. När en pusselbit hamnat rätt kan man frysa den genom att trycka på den. På så sätt kan man få alla pusselbitar att hamna åt rätt håll och då har man också klarat pusslet. Pris: 9kr

hand hand1

Varför inte?

En sång om kroppen?

ScoreCloud express
score score2 bilden lånad på http://scorecloud.com/

“Like Google Translate for Music” Nynna eller spela och appen översätter musiken till noter:) Appen är GRATIS

http://www.skolappar.nu/scorecleaner-notes/

En film om kroppen?

iMovie

imovie

Har du fler tankar och ideér kommentera gärna inlägget:)

Dela läslusten med varandra

läsa

Vad vore livet utan böcker?

Jag önskar att alla elever fick uppleva böckernas förtrollade värld på något sätt. Känslan när världen omkring försvinner och det är bara jag och boken…

I dag finns möjligheter att läsa böcker både med ögon och öron, alternera eller välja utifrån sätt att lära eller kompensera för svårigheter.

ALLA elever borde erbjudas möjligheten att själva välja på vilket sätt de vill läsa. Varför bestämmer vi åt dem? Ge ALLA möjligheten att själva välja:)

”Mamma kan du inte läsa läxan för mig?” Jag har själv erfarenheter av en dotter som är väldigt auditiv men som inte har läs- och skrivproblem. Tänk om hon kunde fått den möjligheten i skolan att själv få välja på vilket sätt hon ville ta till sig kunskaper och uppleva skönlitteratur. Tänk så mycket frustration och onödig energi som hon slösat på att läsa om och om igen för att det inte ”fastnat”.

Det är inte fusk att lyssna på boken istället för att läsa den med ögonen…

Ja, jag har LÄST boken även om jag lyssna på den.

Nej, det är inget fel på mig för att jag väljer att lyssna på en bok. Jag lär bäst då…

Varför är det så stigmatiserat att lyssna, varför är talsyntes inte en rättighet för alla?

läsa

En läsande klass

En läsande klass är en satsning i Sverige för att vända trenden med läsförståelse. Initiativtagare är Martin Widmark, barn- och ungdomsförfattare och mellanstadielärare. Bakom projektet står svenska förlag, samt Läsrörelsen, Junibacken och en mängd andra aktörer och finansieras till stor del av medel från Postkodlotteriet. Materialet består av en studiehandledning samt tillhörande texter som förlag och författare/illustratörer upplåter utan ersättning. Materialet har distribueras gratis i tryckt form till samtliga låg- mellan- och särskolor i Sverige, men finnas också tillgängligt kostnadsfritt på webben och fungerar på både dator och surfplatta.

Tack vare ett samarbete med Inläsningstjänst går det att lyssna på i princip alla texter i En läsande klass. Texterna är inlästa av riktiga människor och den som lyssnar kan också följa med i texten när den läses upp. Att lyssna är enkelt.

Det finns två olika sätt, via webben eller via Inläsningstjänsts app:

Via webben: Vid varje textavsnitt finns en länk som leder dig direkt till textens avsnitt i ljudform. Den fungerar på i princip alla datorer och webbläsare (förutom Android). Ingen registrering eller inloggning behövs. Lyssnar man via webben på en iPad startar uppläsningen automatiskt när man valt en text. Uppläsningen pausar med ett klick på play-pilen.

Via appen: Vid varje textavsnitt finns en länk som leder dig direkt till vidare instruktioner om hur man installerar appen. Den fungerar på både Android och iPhone/iPads. När du installerat appen finns böckerna tillgängliga på din mobila enhet även när du inte är uppkopplad. Appen kommer också ihåg var du slutade läsa senast. För att använda appen måste du skapa ett konto som du använder för att logga in. När eleven lyssnar på texten i en iPad, surfplatta eller telefon kan det förenkla att ställa in appen Inläsningstjänst på ”Använd klickbara zoner”. När texten läses upp är de blå pilarna svagt markerade. Uppläsningen pausar när man trycker på pilen i mitten. Ställ in den nedåtgående pilen så att ordet ”Fras” visas. När eleven trycker på pilarna för bakåt/föregående så läses föregående fras upp med markering. Denna aktivering möjliggör att eleven lyssnar om och om igen, vid behov.

www.enlasandeklass.se

learnify

ElibU-hela skolan läser

ElibU är en abonnemangstjänst för skolor och kommuner som ger elever och lärare tillgång till e-böcker och ljudböcker direkt i webbläsaren. (I Lysekil testar vi denna tjänst nu och köper den via Mediapoolen) Tjänsten fungerar på digitala plattformar så som datorer, surfplattor och smarta telefoner. Över 5 000 böcker finns att tillgå och fler kommer! Skillnad mellan ElibU och Elib? ElibU har större utbud riktat till yngre elever och du kan lyssna eller läsa boken direkt i appen (Learnify) eller via webben (om boken finns i båda utgåvorna). Nackdel att du inte kan lägga böcker i offlineläge utan böckerna måste strömmas.

Learnify.se
elib

Elib- från ditt bibliotek

Här finns både e-böcker och ljudböcker. Nyhet är nu att du också kan lyssna på ljuböcker via mobila enheter som inte fungerat innan. Fördel att man kan lägga böcker i offlineläge, men smalt utbud för yngre elever. Gratis för dina elever att låna två böcker i veckan men det lokala biblioteket belastas med minst 20kr per bok:(

Hur läser jag e-böcker på min iPad/iPhone? E-böcker kan läsas antingen direkt online i din webbläsare, eller laddas ner till din iPad/iPhone med appen Bluefire Reader.

Hur lyssnar jag på ljudböcker på min iPad/iPhone?

Tänk på att inte stänga din iPad under uppspelning eftersom ljudboken spelas upp i ett webbläsarfönster och då slutar fungera:(

Här kan du läsa mer om hur Elib fungerar:

Länk till Elib

legimus

Appen Legimus- att läsa med öronen

Legimus är MTM:s app för att ladda ner och spela upp talböcker. Appen Legimus finns för både telefon och surfplatta och går att installera gratis via Appstore. I appen Legimus kan du söka, ladda ner och läsa talböcker direkt i appen. För att kunna logga in måste du har ett konto för egen nedladdning. Det får du på ditt bibliotek. Appen fungerar för både talböcker och talböcker med text.
Instruktioner för hur du använder appen hittar du här:

Den som har en läsnedsättning får låna böcker via Legimus. Med en läsnedsättning menas att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift. Du behöver inte visa intyg eller säga varför du vill låna, men du behöver gå till ditt bibliotek för att få ett konto aktiverat. Utifrån dina behov väljer du om du vill låna talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker.

Några exempel på läsnedsättningar: synskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, hörselskada (för hörselträning), tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada, kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

Om ditt eget språk inte är svenska? Det räknas inte som en läsnedsättning att du har svenska som andraspråk. Om du däremot har svårt att läsa på grund av en läsnedsättning även på ditt eget språk får du låna talböcker på svenska och andra språk.

inläsningstjänst

Inläsningstjänst

Ett abonnemang tecknas av en skola eller en kommun och ger skolan eller kommunen fri tillgång till alla Inläsningstjänsts inlästa läromedel. Eleverna kan lyssna via deras app för iOS och Android, eller streama via webben. DAISY-formatet gör att man enkelt kan navigera genom bokens menyer, sidor, kapitel och fraser, sätta egna bokmärken samt höja eller sänka hastigheten. Detta gör det möjligt för eleverna att följa med i undervisningen på sina egna villkor. Här finns både läromedel och skönlitteratur.

Vad är inlästa läromedel? Ett inläst läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Det är en anpassning av läroboken för elever med särskilda behov, såsom elever med läs- och skrivsvårigheter eller med synnedsättning.

Länk till Inläsningstjänst

 

Hänger du med?

owl-243129_1280

Hänger du med i vad som händer? I dag presenterar iktsidan två appar där du kan kolla om du hänger med, en för yngre elever och en för de lite äldre. Testa själv och se:)

Vill du hellre göra egna quiz? Då rekommenderar iktsidan appen Socrative som finns både för elever och lärare eller Kahoot! Båda dessa verktyg finns också som webbverktyg socrative.com och Kahoot.it

quiz

Lilla aktuellt kollen

I appen Lilla Aktuellt Kollen, som är kopplad till SVTs program Lilla Aktuellt, svarar man på frågor om aktuella ämnen och kan jämföra sina svar med hur andra barn svarat. Man behöver inte ha sett programmet innan med det underlättar ju kanske? Appen är gratis och målgruppen är barn mellan 8-12 år.

Med Lilla Aktuellt Kollen-appen kan du:

 • Svara på hur du känner och tycker om olika aktuella händelser
 • Ta reda på vad andra barn i Sverige tycker om olika saker
 • Ladda ner och dela din egna smiley som bygger på hur du mår
 • Få pushnotiser/meddelanden om vad som är mest aktuellt just idag
 • Upptäcka vad andra (Lilla Aktuellt-redaktioner eller kända personer) tycker och känner i olika frågor
 • Få koll på vilka landskap som finns i Sverige och var de ligger

Lilla Aktuellt Kollen innehåller inga köp inuti appen (inga in-app purchases).

lillaaktuellt

Har ni egna frågor ni vill ha med i appen?Skicka in era frågor här:)

Världskoll

fn

Har du världskoll? Och framförallt, har du bättre koll än dina vänner? Världskoll är spelet för dig som gillar quiz. Och att vinna. Utmana dina vänner eller slumpa fram en motståndare. Ni möts i omgångar bestående av fyra frågor vardera. Och den som hinner välja först får bestämma kategori. Du får jämföra, rangordna och hitta sanningar om olika länder. Inom allt från internetanvändande till vattentillgång. Alla frågor handlar om världen på ett eller annat sätt, men är uppdelade i fyra frågetyper som besvaras på olika sätt. Appen är gratis och passar lite elever än appen ovan.

världskoll1  världskoll3   världskoll2   världskoll

 

 

 

Digital pedagogik: så här kommer du igång

Du har väl inte missat detta? Mediapoolen har levlat upp och bytt utseende på sin digitala pedagogik. Här finns massor att utforska! Jag hade dock önskat att alla funktioner också fungerade på iPad.

Alla funktioner är inte igång än men snart så…

Digitalpedagogik.se

digital

Konto

Börja med att skapa dig ett nytt konto (även om du hade ett till Mediapoolen innan)

Fler möjligheter: Elever kan också skapa egna konton på digitalpedagogik.se genom att klicka på Skapa konto och sedan välja elev i rutan Användartyp. Fler sätt att skapa elevkonton kommer att lanseras under våren 2015. Möjlighet att skapa tillfälligt konto för vikarier på din arbetsplats kommer att lanseras under februari 2015.

Tema eller medieresurser

Här kan du utforska både tema och söka medier för undervisningen. För att få färre sökträffar välj vilket stadie du undervisar på. När du hittat en resurs du vill favoritmärka för att komma ihåg eller komma tillbaka till, trycker du på kugghjulet högst upp till höger på resursen och väljer ”Spara som favorit”.

digi2

Det finns en funktion som kallas: Anslagstavlan. Den kan du använda för att favoritmärka resurser och fästa dem på startsidan, så de blir tillgängliga direkt nästa gång du loggar in. Du kanske letar efter en film att se på nästa lektion eller senare i veckan. Genom att fästa den på anslagstavlan finns den på startsidan när du loggar in, och du behöver varken söka fram den igen eller leta upp den bland dina favoriter. När du är klar med filmen tar du bara bort den från anslagstavlan, så den inte tar upp plats i onödan. Vill du spara den för längre tid kan du favoritmärka den som vanligt. För att fästa en resurs på anslagstavlan trycker du på kugghjulet högst upp till höger på resursen och väljer ”Fäst på anslagstavlan”.

Omvärldsbevakning

Här kan du finna fakta och resurser för det som händer just nu runt om i världen.

didi3

Musikmattan

Med musikmattan kan du generera musikstycken som är mellan 45 sekunder och 7 minuter långa. Provlyssna på de olika stämningarna tills du hittar vad du söker. Sedan skriver du in önskad längd i antal minuter och sekunder, trycker på ”Starta” och lutar dig tillbaka. Beroende på hur långt musikstycke du valt att skapa kan det ta upp till ett par minuter innan din musik är klar. När snurran försvinner kan du provlyssna på musiken, och om du är nöjd med resultatet trycker du på ”Ladda ner”. Musiken får du som en mp3-fil och kan användas precis hur du vill – inga upphovsrättsliga skydd finns. Det är du som har skapat musiken och bestämmer hur den får användas :)

Creaza

Creaza är en tjänst som endast är tillgänglig när du är inloggad på din dator ej via iPad tyvärr.

digi4

Vocalex

Denna funktion är inte gjord för iPad men… om du använder appen Puffin Free (som är en webbläsare för denna typ av sidor) kan du öppna sidan i den appen och få det att fungera:)

digi5

Läs mer här: Digitalpedagogik.se

Presentera och redovisa via iPad

 

grandstand-330930_1280
Bildkälla: http://www.pixabay.com

 

Vad ska man tänka på? Vilka resurser finns?

För några år sedan såg jag ett intressant föredrag av David Phillips från http://www.presentationsteknik.se. Han pratade om Death of the Powerpoint. Detta är fortfarande aktuellt. Allt för många presentationer innehåller alldeles för mycket information. (tyvärr känner jag igen mig själv allt för ofta, men det ska bli ändring på)

Detta gäller i högsta grad lärare men också elever och sist men inte minst rektorer. Så sprid buskapet och undvik the Death of the Powerpoint.

Alla känner väl till att ”barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör…”

David Philips bekräftade mina farhågor:

 1.  Vi är oftast väldigt skickliga på att stoppa in för mycket information i våra presentationer. Och även om det i en utopisk värld hade varit fantastiskt att kunna gå in i en presentation och bränna av 30 minuter med fakta och sen vara fullständigt säker på att mottagarna förstått och kommit ihåg det du sa så är det tyvärr inte vår verklighet.
 2. Definiera ett mål för din presentation och definiera max tre saker som du vill att åhörarna ska komma i håg.
 3. En tydlig struktur i din presentation leder till mängder av fördelar. För dig själv skapar det trygghet, det gör det lättare att följa den röda tråden och du kan kontrollera tiden och innehållet bättre. För dina mottagare är det samma sak med den röda tråden, det är enklare att följa din framfart och en tydlig struktur skapar också trygghet och förtroende för dig som presentatör.

Hur ska en presentation se ut för att flest åhörare ska ta till sig det du vill säga/förmedla?

 1. Börja med en intresseväckare, om ämnet inte görs intressant för åhörarna kommer de heller inte att lyssna koncentrerat.
 2. Gör en tydlig måldefiniering genom att förklara vad målet med din presentation är.
 3. Presentera ditt ämne, gärna inte längre än 20 minuter
 4. Summera ditt ämne med maximalt tre punkter.
 5. Bekräfta tillsammans med mottagarna att du uppnått målet.
 6. Kläm till med en final eller knorr på slutet i form av en minnesvärd intresseväckare, ett citat eller en uppmaning

Praktiskt: design eller dekoration?

 • Se alltid till att du är fokuset i presentationen och att PowerPointen är byggd för att hjälpa åhörarna inte dig.
 • Undvik att ha fler än sex objekt per slide.
 • Undvik meningar i din PowerPoint. Ersätt istället dina meningar med ord eller extremt korta fraser (3 ord).
 • Under tiden du bygger din presentation fundera på om det är design eller dekoration. Leder det här mot målet? Nej – ta bort det! Leder det här mot målet? Ja – behåll det! Less is more.

Vad kommer dina åhörare att komma ihåg av din presentation?

Vår hjärna har svårt att komma ihåg all information om man inte har struktur och något att hänga upp informationen på. Vi har också svårt att både läsa och lyssna aktivt. Tänker på mig själv när jag läser tidningen och min dotter samtidigt försöker hålla en konversation med mig… Det blir mycket mmm… hmmm…

I föredraget om Death by Powerpoint berättar David Philips vad som är mest effektivt att bygga sin presentation på:

Använder du ord/text på en slide kommer endast 8% av åhörarna komma ihåg ditt budskap en längre tid, använder du svart/vita fotografier kommer 65% av dem komma ihåg detta en längre tid. Använder du färgfotografier i din presentation kommer 85% av åhörarna komma ihåg ditt budskap en längre tid efter du lämnat salen. Vad väljer du?

Death By PowerPoint

PowerPoint är ett fantastiskt verktyg om det används rätt, dessvärre används det allt för ofta fel. Och med fel menar David Philips att det dels används som ett manus för presentatören istället för ett stöd åt mottagarna och dels finns en övertro på det mänskliga sinnets mottagningsförmåga avseende mängd information per slide i PowerPoint.

Källa till denna text: www.presentationsteknik.se

Vilka resurser finns?

Huuuur många som helst:) Vilket verktyg du väljer har mer med syftet och målet med presentationen att göra. Jag listar här mina favoriter just nu:

Powerpoint (vi använder Office365 i min kommun)

Prezi (fördelen att man gör den på webben och det finns lite flashigare mallar att använda som lockar många elever) här ett exempel

PicCollage (app för bildcollage)

Matte och mönster
Matte och mönster

Fler appar:

Fotobabble- ta ett kort och prata in ljud

Book Creator- gör din egen presentation som en bok. Du kan använda text, bild, ljud och film

iMovie- presentera via en film eller kortare Trailer

Flipagram eller Animoto- välj tema, sedan dina bilder och vips så har du ett bildspel

Videoscribe- den magiska handen som ritar till din presentation

Sist men inte minst: tänk på var ni lånar bilder till era presentationer. Ta egna eller varför inte på min favorittjänst Pixabay.com där bilderna är fria att låna utan att ange källan där de kommer ifrån. (Trots detta är det en bra vana att lära eleverna att ange källan om det är möjligt)