Globalis är en interaktiv världskarta där du själv skapar egna kartor och grafer. Målet med Globalis är i första hand att informera om likheter och olikheter i det mänskliga samhället och om människornas inverkan i livet på planeten, med visuella hjälpmedel.

Vad är Globalis?

  • En interaktiv världsatlas från Svenska FN-förbundet
  • Den största databasen med FN-statistik på svenska
  • Statistik som visualiseras med grafer och digitala kartor
  • Landprofiler för FN:s medlemsländer
  • Världskarta över olika geografiska förhållanden
  • Satellitbilder som visar mänsklig inverkan på Jordens miljö
  • Fakta om världens konflikter

Besök Svenska FN-förbundets hemsida: www.fn.se

Globalis är främst inriktade på högstadiet och gymnasiet. Globalis kan användas i en mängd olika ämnen, samhällsvetenskap, geografi, matematik (statistik) och IKT. Det är särskilt lämplig för tvärvetenskapliga projekt och kan fungera som en referens när du arbetar med specifika ämnen.

Välkommen in här: http://www.globalis.se/