Vi arbetar utifrån en övertygelse om att det går att dra lärdom av historien för att motverka och förebygga intolerans. På så sätt bidrar vi till att stärka demokrati, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter.

Webbplatsen vänder sig främst till lärare och elever i årskurs 9 och gymnasiet och vill inspirera till att vilja lära sig mer, men också till reflektion över eget ansvar och agerande.

Välkommen hit: http://www.levandehistoria.se/