UR<3 en skattkista som öppnas

Idag lämnar UR ett omvälvande bidrag till svenskt utbildningsväsende. Klockan 11.00 trycker kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth på den knapp som i ett slag frigör närmare 8.000 utbildningsprogram. I samma sekund ändras inte bara förutsättningarna för alla svenska elever och studenter, utan också hela det svenska medielandskapet. De flesta programmen var tidigare låsta bakom lösenord. Nu blir det möjligt för alla att i utbildningssyfte leta fritt på UR.se.

Det som skett är att UR, med extra pengar ur Rundradiokontot, efter ett års förhandlingar med rättighetsinnehavarna har friköpt rättigheterna till utbildningsprogrammen. Som public service-bolag ska vi producera program för sändning i radio och tv. Men för den sjätte­klassare som vill lära sig retorik gäller det att få tag i program som ”Tungan rätt i mun”, precis när det passar in i läroplanen och klassrumssituationen. Sexåringen som ska lära sig läsa ser antagligen ”Tunggung” i Barnkanalen, precis som sjuåringen som lär sig mattebegreppen i ”Katten musen tiotusen”.

Men sändningstillfället är något annat än det exakt rätta utbildningstillfället. Att rätt program är tillgängligt i rätt ögonblick blir därmed avgörande för hur vi kan lära oss med våra sinnen, alla våra sinnen. Det är därför dagens ceremoni klockan 11 blir en sådan milstolpe, när en modern digital distribution för ljud och bild öppnas.

SVT har visat vägen genom att introducera en mycket framgångsrik Play-tjänst på nätet. Med all rätt dominerar sändningsperspektivet. Vi talar där om visning på nätet av några hundra program i upp till 30 dagars eftervisning. För utbildningens behov krävs andra lösningar.

8.000 samtidigt tillgängliga utbildningsprogram på nätet under flera år blir något annat.

Tänk en sådan möjlihet det ger alla elever, lärare och föräldrar! En skattkista som öppnas så skolan kan få tillgång till 8000 utbildningsprogram precis när det passar, till just det ämne de läser eller det temat man har framför sig.

Nu ger UR även föräldrarna bättre möjligheter att få tillgång till ”skolan” hemma, och tillsammans med sina barn upptäcka ”guldmynten” i skattkistan.

Tack UR för att ni öppnar skattkistan så alla får ta del av den.

Sharing is Caring!

Källa: http://www.dn.se/debatt/absurd-brist-pa-datorer-i-de-svenska-klassrummen