Todays meet

TodaysMeet är en sida där man kan ha en öppen chat där alla kan se vad alla skriver. Tjänsten används ofta vid större samlingar och föreläsningar där åhörarna i realtid kan kommentera och ge respons på ämnet, men är ett bra verktyg att använda även i skolan. Varför?

  • Demokrati-allas röster blir hörda
  • Delaktighet-Att skriva tillsammans
  • Kommunikation
  • Språklust
  • En skrivövning som är på riktigt
  • Protokoll