See on Scoop.itikttove

Vad säger lagen om skolans ansvar vid kränkningar? Gör det någon skillnad om kränkningarna sker på nätet? Hur kan skolan arbeta förebyggande så att eleverna får en trygg miljö?
See on www.skolverket.se