IKT som en naturlig del?

Jag blev påmind än en gång på ett av mina uppdrag ute på en skola i kommunen om hur svårt en del lärare tycker det är att integrera IKT som en naturlig del av sin undervisning. Det finns två sidor av alla mynt så också detta. Jag ser fram emot den dag när IKT är en del av skolan och inte en blindtarm som ligger och skaver, kanske jag då kan bli skolutvecklare istället?

En lärare jag träffade berättade stolt och glad över att hon kommit igång med att bokblogga med sina elever, kände att hon kommit en bit på väg med att utveckla skrivandet och arbetet med positiv kamratfeedback. ”Vi är inte trygga ännu och alla elever ropar inte högt, men det går framåt, och jag tänker använda det som bedömning i svenskan nu till jul”. Jag tror verkligen på kraften med att blogga tillsammans med elever, att låta undervisningen bli på riktigt med världen som mottagare inte bara kompisarna i klassen.

Hur ska man få fler till att ropa högt, jag vill blogga;) ?

För att ikt ska fungera som ett naturligt inslag i undervisningen måste det finnas verktyg till det, det fungerar inte tillfredsställande med två datorer längst ner i klassrummet.

Det fungerar inte med datasalar där man får boka upp sig om tre veckor när man planerat en lektion med ikt…

Det finns heller ingen manual för hur man ska hantera ikt i klassrummet, vilka verktyg man ska använda eller hur de fungerar. Det är nu vi kommer till pudelns kärna:

Vi måste lära varandra! Kollegialt lärande och delakulturen är två saker jag brinner för och tror kan vara den förlösande faktorn för att få fler lärare att integrera ikt i klassrummet.

Man behöver inte vara bäst i klassrummet, man behöver inte sitta inne med all kunskap, man måste inte vara tekniker eller nörd, man måste bara vara villig att öppna upp sitt klassrum och dela med sig. Det är dags att jaga Jante till världens ände! Tillsammans har vi en massa kunskap och möjligheter att utveckla skolan och låta ikt bli en naturlig del av den.

Ett av grundskolans mål är enligt läroplanen att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola /…/-kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden /…/ -kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Det här är mål i läroplanen, skolan ska alltså förmedla dessa, men hur ser det ut i praktiken för eleverna? Får de tillgång till och möjlighet att använda modern teknik för kunskapssökande, kommunikation och lärande?

Kloka ord från rapporten ”Eleverna och internet 2013” 

”En värld där elever har internet som en naturlig del av sin vardag borde också skolan ta tillvara de färdigheter och kunskaper som eleverna har kring datorer och mobila enheter, samt se som en del av sin roll att utveckla dessa kunskaper och använda dessa verktyg för lärande, skapande och kommunikation. Skolan, vars uppgift är att förbereda eleverna att bli aktiva samhällsmedborgare, kan inte vara en plats där datorer och internet inte är en naturlig del. ”

Upprörande ord

”Var fjärde elev använder inte internet som en del av skolarbetet. Frågan man kan ställa sig är hur skolan hanterar sitt kompensatoriska uppdrag när 32 procent av alla elever i åldern 12– 13 år anger att de antingen inte har tillgång till internet eller använder det mer sällan än en gång i veckan? Uppdraget är ju att säkerställa att alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, får tillgång till moderna verktyg som en del av sin skolgång, som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 14.”

Chockerande ord

”I åldersgruppen 14–16 år är det 17 procent som anger att de inte har tillgång till internet i skolan eller som använder internet mer sällan än en gång i veckan. Det är en hög siffra: nästan var femte elev i åldern 14–16 år har inte tillgång till eller använder inte internet som ett verktyg i sin skolvardag. Det innebär att 50 000 högstadieelever inte använder internet regelbundet i skolan.”

Betryggande ord

”Fler och fler elever har smarta mobiler Så gott som alla elever från 12 års ålder, alltså de som går på mellanstadiet och uppåt, har en egen mobiltelefon … De allra flesta av dem har så kallade smarta mobiler. Bland elever i 12–13-årsåldern är det nu 87 procent som har en smartmobil,…När vi tittar på eleverna på högstadiet (i åldern 14–16 år) är det 96 procent som har en smartmobil…”

Glädjande ord

Elever anser sig vara kunniga och delaktiga i informationssamhället

Avslutande ord

”En ökad användning, medveten och integrerad som en del av skolans arbete, skulle leda till att fler elever kände sig delaktiga i informationssamhället, mer kunniga.”

Men hur? Kommentera gärna inlägget och berätta hur du ser på detta. Jag filar själv på en tanke kring just detta ämne:)

 

3 kommentarer

  1. Hej Tove!
    Bra blogg inlägg du gjort! Jag håller med dig att den dagen då IKT är en naturlig del av skolan kommer det att se helt annorlunda ut, men tyvärr är resan dit tämligen lång om inte något riktigt radikalt händer. Om vi ser på Norge och Danmark, så har man bestämt att IKT ska vara en av grundkompetenserna i skolan, precis som EU har deklarerat att IKT ska vara en av de åtta nyckelkompetenserna. I styrdokumentet LGR 11 finns också uttalat att man ska använda moderna verktyg i skolan men inte pekat direkt på IKT. Tyvärr ger detta ett visst grus i maskineriet när man inför mer IT i skolan, men det som nog är allvarligast är att Skolledningen/Kommunen inte skjuter till med tillräckligt med pengar, öronmärkt för kompetensutveckling för lärarna i IKT och att man ropar hurra när lärare inte har kommit längre än till steg 2 i Puenteduras SAMR trappa. Det är även så att skolan måste titta utanför sin egen skolvärld för att kompetensutveckla sig i IKT. Det finns jätte många lärare som brinner för IKT och är jätte duktiga, men de kan inte ensamma lyfta hela skolvärlden, de behöver hjälp och den finns faktiskt. Skolan pratar mycket om att lärare ska hjälpa lärare och att eleverna ska hjälpa till, men det räcker tyvärr inte om IKT ska bli en naturlig del av skolan. Företag och näringsliv har gjort den här resan och där är IT en helt naturlig del av verksamheten. De har lagt upp kompetensutvecklingsplaner för sin personal där IT är en naturlig del och de anlitar privata utbildningsaktörer med hög IT kompetens. När skolan börjar ta in externa konsulter/utbildare och skjuter till med tillräckliga resurser, kommer också IKT att bli en naturlig del i skolan.

    1. Glömde bifoga länken till nyckelkompetenserna för livslångt lärande som EU fastställt. http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_sv.htm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 3 909 andra följare

%d bloggare gillar detta: