Använd potentialen hos din iPad till mer än appar

Inspirerande sätt att arbeta med iPad. Fungerar både på stora och små barn.

Jag läste en intressant artikel på Skolverket om ”hur digitala medier förändrar villkoren för ungas språklärande”. Språkläraren och forskaren Sylvi Vigmo säger i sin avhandling från våren 2010 att:

  • Den snabbt växande tillgången på digitala medier förändrar ungas möjligheter och villkor för att lära sig språk
  • Det ligger en stor utmaning för skolan när det gäller användningen av it i undervisningen.
  • Det handlar om att utveckla användningen och nå bortom den upptäckarglädje och entusiasm som ofta finns när lärare och skolor börjar använda nya former av digital teknik.
  • Sylvi Vigmo menar att språklärare ofta är mycket duktiga när det gäller att utveckla spännande arbetsuppgifter. Läraren lägger vanligtvis ner en hel del tid på att sätta sig in i ett visst område, man sovrar, tänker och planerar för att arbetsuppgiften ska bli intressant och relevant. Men så är det inte alltid när det gäller it. Tyvärr riskerar it ibland att bli ett komplement utan att man som lärare har tänkt igenom syftet, hävdar Sylvi Vigmo. Man använder it helt oreflekterat, vilket man inte gör med andra saker. ”Ja men så bra, vi kan använda it också!”
  • Engelska är så närvarande i ungas vardag att de i högre grad möter språket utanför skolan. Man kan anta att de även lär sig mycket av språket utanför skolan. Om elever möter engelska kanske 15 timmar i veckan utanför skolan, och tre timmar i skolan, påverkar det hur man arbetar med och använder språket i skolan
  • I språkundervisningen finns det så mycket mer man kan göra med digitala medier. Det finns mycket som går bortom det skrivna språket, genom it erbjuds eleverna att uttrycka sig språkligt på flera sätt. Det är fortfarande starkt fokus på den skrivna texten i skolan
  • När eleverna jobbar alltmer självständigt och med en teknik som läraren kanske inte behärskar lika väl som eleverna?”Lärarens roll är ohotad, men lärarrollen måste förändras”, ”It förändrar inte bara vad vi lär utan också hur vi lär.”
  • Samtidigt som it för med sig nya möjligheter och dimensioner, kan tekniken också begränsa eleverna. Eleverna begränsas av de digitala verktygen, de fastnar i problematik kring vad resurserna kan ge dem för möjligheter. Det ligger en stor pedagogisk och didaktisk utmaning i detta.
  • Som lärare har vi alltid ett syfte med det vi gör i undervisningen. Om vi då har en ytlig eller begränsad uppfattning om vad it är och vad den digitala tekniken kan åstadkomma så är det lätt att bli besviken. Det kanske inte blir så bra som man hade tänkt sig, och då ger man upp och lämnar detta, säger Sylvi Vigmo.

Källor: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/sprakundervisningen-1.125282

http://www.ufn.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/digitala-medier-forandrar-villkoren-for-ungas-spraklarande-.cid941953

Håller du med? Har du andra eller liknande erfarenheter? Kommentera gärna inlägget

 
Hilbert Center – ‘We Create’ from Doug Stotts on Vimeo.

About these ads

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s