Kroppen och knoppen är alltid kul

Det är alltid lika spännande med kroppen och knoppen:) Jag har samlat lite länkar till mina favoriter och förslag på vad du kan göra med hjälp av digital teknik.

Webbverktyg

Appar

Människokroppen-Det går att välja att visa olika delar av kroppen, antingen var för sig eller tillsammans i vilken kombination man vill. Pris:39kr med köp inuti app.

My incredible body– Följ med på en spännande resa i kroppen. Tal på engelska. Pris:49 kr

Phlip

I PHLIP finns det fyra pussel med olika antal bitar. Det lättaste pusslet har fyra bitar. Sedan finns det nio, sexton och tjugofem bitar. Tanken är att man själv väljer utseende på sitt pussel genom att antingen ta ett fotografi eller genom att välja en bild i sitt bildarkiv. Alla pusselbitar ligger alltid på sin rätta plats i denna app. Men de är roterade åt olika håll och olika mycket. När man vickar på sin enhet så vrids alla pusselbitar åt samma håll, höger eller vänster. När en pusselbit hamnat rätt kan man frysa den genom att trycka på den. På så sätt kan man få alla pusselbitar att hamna åt rätt håll och då har man också klarat pusslet. Pris: 9kr

Varför inte?

En sång om kroppen?

ScoreCloud express

 bilden lånad på http://scorecloud.com/

“Like Google Translate for Music” Nynna eller spela och appen översätter musiken till noter:) Appen är GRATIS

http://www.skolappar.nu/scorecleaner-notes/

En film om kroppen?

iMovie

Har du fler tankar och ideér kommentera gärna inlägget:)