NE mer än bara uppslagsverk, nu med appar för de yngre elevernas kreativa arbete

Grattis alla elever i Lysekils kommun! Nu har vi tecknat kommunlicens så alla elever kan komma åt NE både i skolan och hemma!

NE- Nationalencyklopedin är inte bara Sveriges främsta uppslagsverk, stora delar av uppslagsverket har även anpassats speciellt för skolan. Det innebär bland annat att många centrala uppslagsord finns i en version som skrivits med ett enklare språk och på ett mer lättbegripligt sätt. Fotografier, illustrationer och animationer underlättar också elevens inhämtning av kunskap, oavsett lärstil. Inte nog med detta:)

juniorappar

I Junior har NE samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har du även möjlighet att ladda ner appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Apparna påminner en del om mina favoriter jag skrivit om innan så detta är ett extra plus.

tummen upp

Berätta-appen är väldigt lik Bookcreator för mig

Skriva-appen är förvillande lik Skolstil för mig.

Pussla-appen är lik Bokstavspussel

Kan det bli bättre?

pussla

PUSSLA

Appen innefattar såväl ord- som bildpussel. I ordpusslet får eleverna välja bilder på vardagliga saker och stava till de korta orden genom att pussla med bokstäver. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig.

sortera och räkna

SORTERA OCH RÄKNA

I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig att räkna antal med hjälp av olika representationsformer.

BERTTA~1

BERÄTTA

Eleverna skapar egna berättelser genom att skriva, filma, fotografera, rita, spela in ljud och göra collage. Hela klassen kan jobba ämnesöverskridande och eleverna får fullt utlopp för sin påhittighet och fantasi. Det finns möjlighet att spara berättelsen som pdf och skriva ut den samt öppna den i iBooks.

RKNASC~1

RÄKNA

Eleverna övar de fyra räknesätten på olika svårighetsnivåer och genom slumpmässigt valda uppgifter. Uppgifterna presenteras med hjälp av flera representationsformer för att tillgodose barns olika sätt att ta sig an matematiken. Läraren får återkoppling på elevens arbete genom en egen sida i appen.

stava

STAVA

Eleverna lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en tävlingsdel. En bild visar ordet samtidigt som ordet läses upp. Sedan ska eleverna dra och placera bokstäverna i rätt ordning. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig igen. I tävlingsdelen utmanar eleven sig själv att lösa slumpvisa uppgifter med stigande svårighetsgrad.

skriva

SKRIVA

En app där eleven skriver sig till läsning (ASL-metoden). Skriva är ett enkelt skrivprogram som är till stor hjälp i den tidiga läs- och skrivinlärningen eller vid läs- och skrivsvårigheter. När eleven skriver ljudas varje bokstav, vid mellanslag ljudas hela ordet och vid skiljetecken läses hela meningen upp. Det finns även möjlighet att få en hel text uppläst.

NE.Junior

JUNIOR~1

Att söka på NE.junior innebär att materialet är anpassat för de yngre eleverna med lättlästa texter.

För de äldre eleverna

Uppslagsverket utgörs av artiklar inom geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap, teknik, medicin och språk. Vad är kvantfysik, hur växte feminismen fram, vad var det som orsakade första världskriget och vem var Niccolò Machiavelli? Svaren finns i NE:s uppslagsverk.

Bilder

NE:s uppslagsverk innehåller även bildmaterial med fotografier, illustrationer och diagram. Dessa får användas i skolarbeten och presentationer som visas i skolan. Precis som med alla andra upphovs-skyddade verk får man förstås även lov att citera korta texter. Det viktiga är att NE alltid uppges som källa.

UR genom NE

NE ger Sveriges skolor och universitet tillgång till UR (Utbildningsradion) med över 16 000 TV- och radioprogram för alla ämnen och stadier. Det underlättar användandet av film i undervisningen oavsett ämne och årskurs. Film har en förmåga att både fånga intresse och förklara komplicerade saker där orden inte räcker till.

UR har nyhetsprogram, kortfilmer och programserier på engelska, spanska, franska och tyska som är anpassade för skolan. Utöver detta finns det program på ytterligare ett 20-tal språk. Ofta kan programmen ses med eller utan textning på originalspråket eller med svensk undertext.

HEMMA, I MOBILEN ELLER I SURFPLATTAN

Med UR kan lärarna ge elever i läxa att se ett UR-program och sedan diskutera det på lektionen dagen efter. Med NE behöver du inte begränsa användningen av programmen till lektionstid. Med ett personligt konto på NE.se kan såväl lärare som elever logga in på NE och se programmet även utanför skolan.

Kombinationen av NE:s uppslagsverk och UR:s programutbud ger unika möjligheter att lära på olika sätt och med

Annat språk än svenska? Det finns hjälp att få

ordböcker

Den engelska ordboken täcker skolans alla behov från nybörjare till avancerade språkstudier. Ordböckerna i spanska, franska och tyska finns också för nybörjare såväl som för elever som kommit längre i sina språkstudier.

Alla ordböcker i moderna språk har talsyntes så att man kan få ord och fraser upplästa för sig och på så sätt kan höra det rätta uttalet. Samtliga ordböcker är dubbelriktade, alltså till exempel svensk-engelsk och engelsk-svensk.

Du hittar även ordböcker på ett flertal andra språk:

• Albansk ordbok

• Amharisk ordbok

• Arabisk ordbok

• Azerbajdzjansk ordbok

• Bosnisk ordbok

• Finsk ordbok

• Grekisk ordbok

• Kroatisk ordbok

• Nordkurdisk ordbok

• Sydkurdisk ordbok

• Pashtunsk ordbok

• Persisk ordbok

• Serbisk ordbok (latinsk)

• Serbisk ordbok (kyrillisk)

• Somalisk ordbok

• Tigrinsk ordbok

• Turkisk ordbok

Samtliga ordböcker fungerar lika bra på datorn, surfplattan och mobilen såväl hemma som i skolan. Ordböckerna på engelska, spanska, franska och tyska finns också som app för både iOS och Android.

Temapaket

tema

I temapaketen finns resurser kring olika ämnen. Relevanta uppslagsord, intressanta filmer, bilder, illustrationer, tester och länktips samt färdiga övningar och experiment är exempel på vad som ingår. Det finns teman för alla stadier och för en mängd olika ämnen, till exempel Kristendom, Genetik, Vatten, Solsystemet, Teknik, Nationella minoriteter och Sex och samlevnad.

Temapaketen är utvecklade av NE:s redaktion i samarbete med erfarna pedagoger som undervisar i det ämne som temat tar upp. Det garanterar hög kvalitet när det gäller såväl innehåll som pedagogik. Samtliga temapaket är knutna till en eller båda av skolans läroplaner, Lgr 11 och GY11. Till varje temapaket finns även en lärarhandledning.

ÖVNINGAR

Till varje temapaket finns ett antal övningar av olika slag – aktiviteter, experiment, faktafrågor, fördjup-ningar, gruppuppgifter med mera. Vilket syfte och centralt innehåll i läroplanen som övningarna berör finns angivet i slutet av övningstexten. Mer information finns dessutom i lärarhandledningen.

Världens länder

Världens länder är en kunskapstjänst som är särskilt utvecklad för att användas i SO-ämnen av både lärare och elever. Tjänsten är läroplansanknuten till både Lgr 11 och GY11.

I Världens länder presenteras alla länder med landsfakta som snabbt ger en bild av landet med uppgifter om dess yta, antal invånare, språk, huvudstad, statsskick och mycket mer. Alla fakta uppdateras kontinuerligt. För den som vill fördjupa sig mer finns länkar till uppslagsord kring landet.

Yngre eller äldre elever?

Spelar ingen roll, allt innehåll är öppet för alla våra elever

Källa: NE.se

 

 

 

One comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s