Matteva är en webbsajt med övningar, spel och aktiviteter att använda i matematikundervisningen. De flesta applikationerna är gjorda i Flash vilket passar dator bättre än iPad. Vill du trots det testa på iPad? Öppna adressen i en app som kan hantera Flash som till exempel appen Puffin Free

Här är en bild på vad du kan hitta där:

Smart funktion: Om du finner ett kuvert på sidan där eleven utför övningen, kan eleven maila dig resultatet efter de övat genom att klicka på kuvertet.

Fler förklaringar finner du här: