IKTsidan

Interagera med projektor i förskolan

Vem har inte önskat man fick dyka bland fiskar, vara tågkonduktör eller åka den stora bergodalbanan men det har stoppat vid drömmar.

Nu har dina barn chans att uppleva detta tillsammans. Starta projektorn, gå in på en av länkarna nedan; ta fram stolar och möblera ”fordonet” för färd eller varför inte använd lådor som vagnar i bergodalbanan. Endast fantasin sätter gränser. Turas om att köra, hitta på er egen historia, och upplev ett hisnande äventyr:)

Foto: Björksäters förskola

 

Mål: Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn
tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

 

Foto: Björksäters förskola

 

I förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev.2010) står det följande:
”I förskolans uppdrag ingår att låta barnen att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.”

Foto: Björksäters förskola

Här kommer min 10 i topp med tips på filmer där du kan interagera med projektor i förskolan