Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument

Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

 • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
 • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
 • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
 • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
 • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
 • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Nu närmar det sig, hur ska jag få koll?

Hur kan jag lära mig mer om programmering? Var kan jag hitta material? Hur kan jag och mina elever arbeta med programmering?

Jag har försökt samlat ihop lite material här som jag brukar använda:

Onlinekurser (samtliga förslag från iis.se)

 • Introducera programmering för dina elever
  En kurs för lärare och pedagoger som vill introducera hur kod fungerar för en grupp elever.
  I kursen finns det ett avsnitt med övningar som kan användas direkt tillsammans med elever.
  Innehåll: Filmmaterial på 20 minuter och uppskattas ta 1 timme att genomföra. Undervisningen sker både i film och text.
  Nivå: Inga förkunskaper krävs. Länk till onlinekursen
 • Introduktion i att programmera Scratch tillsammans med dina elever
  En introduktionskurs i programmeringsverktyget Scratch.
  Innehåll: Filmmaterial om 60 minuter och uppskattas ta 2 – 4 timmar att genomföra. Undervisningen sker både i film och text.
   Nivå: Inga förkunskaper krävs. Länk till onlinekursen
 • Programmering för Högstadiet [Javascript]
  Detta är en grundläggande introduktion till programmering i Javascript
  Innehåll: Filmmaterial på ca 2,5 timmar. Kursen tar ca 4-5 timmar att genomföra. Undervisningen sker både i film och text.
  Nivå: Inga förkunskaper krävs men kursen blir snabbt svårare. Länk till onlinekursen
 • Här kan du hitta fler onlinekurser från iis.se (Internet i Sverige)

Litteratur (mina favoriter)

 • Kom igång med Scratch– Gratis pdf av Måns Jonasson
 • Programmering i grundskolan – Lärarhack. IIS har i samarbete med Christina Löfving skrivit en lärarhandledning för programmering i grundskolan. I denna lärarhandledning får pedagoger i grundskolan 1-6 ingångar för hur de kan arbeta med programmeringsverktyget Scratch. Gratis pdf.
 • Starta med programmering för elever i förskolan upp till årskurs 3– Erika Olsson
 • Koden till digital kompetens– Karin Nygårds
 • Hjälp ditt barn med programmering- en illustrerad guide som lär ut programmering steg för steg. Scratch, Python (fungerar bra även för pedagoger) Carol Vorderman
 • Lär dig koda- Grunderna i programmering (Scratch, Logo, Python, HTML, Javascript) Max Wainewright

Webbresurser

 • Scratch Blockprogrammering. En resurs med allt från de enklaste animeringarna och berättelserna till avancerade program och spel.
 • Kodboken.se riktar sig till barn och unga – men också till föräldrar, lärare och pedagoger. Lär dig programmera i Scratch. Du behöver inte ha några förkunskaper när du startar! Här finns också introduktionsmaterial och förslag på lekar och övningar, som främst är tänkt till lärare, pedagoger och andra vuxna som vill introducera barn och unga till programmering.
 • Studio.code.org är en bra resurs för de flesta åldrar. Med ett lärarkonto kan du följa elevernas framgångar och motgångar. På sidan finns lärarmaterial med exempel på kringövningar och förklaringar till varför man gör olika delar. Fungerar på både iPad och dator.
 • UR skola Programmera mera. Serien riktar sig till pedagoger för barn i nioårsåldern, men, du som pedagog för andra åldrar kan få matnyttiga och konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen. Algoritmer, sortering, villkor och logiskt tänkande är några av de ämnen som behandlas. Handledning till serien
 • Datalogiskt tänkande– Vad är datalogiskt tänkande och hur kan det läras ut? Lärlabbet avsnitt 7 2016
 • UR-kalkyl för åk 7-9 Hur programmerar man ett datorspel, hur använder man programmeringsspråket Javascript och vad är egentligen if-satser?

Appar

 • Bee-Bot
 • Blue-Bot
 • Lightbot
 • Scratch Jr
 • Robot School
 • Swift Playgrounds
 • Cargo-Bot

Övrigt material

Uppdragskort- till Bee-Bot. Gör dina egna och plasta in eller låna mina här uppdragskortbeebot