Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument

Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

 • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
 • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
 • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
 • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
 • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
 • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Ett sätt att arbeta med digitala texter, medier och verktyg är att dra nytta av vinsterna som Microsofts OneNote anteckningsbok för klassen ger;
en digital anteckningsbok som delas med dina elever.

                       

Vad är OneNote-anteckningsbok för klassen?

Det kan förklaras som en klassanteckningsbok i molnet (som ett kollegieblock med kapitelflikar)
En bok för läraren med elevernas böcker integrerade, en anteckningsbok för eleven med alla ämnen samlade.
Anteckningsböckerna synkar med varandra. Om någon ändrar eller skriver i dem syns det direkt och man behöver inte spara.
Eleverna kan arbeta tillsammans medan läraren ger kommentarer i realtid.
Eleverna ser bara sin egen bok medan du ser alla dina elevers böcker samlade i en bok.

 

Här nedan kommer några lärar-röster om Onenote för klassrum

 • Allt mitt och mina elevers material är samlat på ett och samma ställe.
 • Tidsbesparande! Kanske inte första gången, eller vid andra försöket. Men det kommer!
 • Utvecklar mig själv och mina idéer.
 • Synliggör elevernas lärande då vi kan använda både skriven text, ljud och bild. Ger eleverna möjligheten att uttrycka sig inte bara muntligt i klassrummet. Fler får talutrymme.
 • Går att använda på flera plattformar både dator, surfplatta eller mobil.

 

Genom att använda OneNote klassanteckningsbok tänker jag att det blir lätt:

 • att samla allt sitt undervisningsmaterial på ett ställe där både du och eleverna hittar det och kan ta del av det flera gånger, både innan och efter lektionen.
 • att få en överblick på elevernas arbeten, både egna arbeten och grupparbeten.
 • att ge feedback på arbeten som eleverna gjort.
 • att när det är dags att göra bedömningar eller skriva IUP, lätt hitta arbeten och material som underlag.

Kommentera gärna inlägget med dina tankar eller erfarenheter om att arbeta med OneNote för klassrum.

Läs mer här på denna länk:

Vanliga frågor och svar om appen OneNote-anteckningsbok för klassen

Jag hittade två filmer om detta som förklarar och benar ut detta på ett väldigt enkelt och lättfattligt sätt. Tack Kristina Johansson
@johfam för lånet av dem