iPad som hjälpmedel-5 i topp

Med stöd av it kan du idag förenkla många vardagliga rutiner. För att göra it tillgängligt för fler och för att möta den enskildes behov behöver du ibland göra individuella anpassningar. För många människor kan det personligt anpassade it-miljön vara av avgörande betydelse för framgång och upplevd livskvalitet. I skolarbetet kan möjligheten till egna inställningar ha stor betydelse för att skapa likvärdiga förutsättningar och bidra till ökad delaktighet. En tillgänglig it-miljö kan vara avgörande för om en elev har möjlighet att uppnå de ställda kunskapskraven.

SPSM har publicerat en skrift för att vara ett stöd i detta arbete- Tips och idéer för iPad

Här kommer min fem i topp-lista när det gäller iPad som hjälpmedel

 1. Genvägar Möjlighet att lätt lägga webbsidor man ofta behöver lätt åtkomligt på hemskärmen(skrivbordet)
 2. Talsyntes Genom den inbyggda talsyntesen kunna få texter upplästa där man så önskar både i dokument och via webben
 3. Talande tangentbord Ljudar de bokstäver som skrivs och de ord som bildas
 4. OCR-läsare Möjlighet att fotografera text, få den uppläst via talsyntes och även funktion för att få texten översatt
 5. Översättning Ett sätt att kunna kommunicera med elever och vårdnadshavare med hjälp av översättningsverktyg i skrift eller tal

Genvägar

Det finns många bra webbsidor och webbverktyg som kan användas inte bara på en dator utan också på mobila enheter såsom iPads, iPhones och Android-enheter. För att göra dessa genvägar lätt åtkomliga för eleverna finns möjlighet att lägga en genväg direkt till dessa sidor/verktyg lätt åtkomligt på hemskärmen/skrivbordet. Om en skola till exempel har en ljudbibliotek på skolportalen med skolans inlästa läromedel tillgängliga för eleverna kan man lägga en genväg direkt dit så att eleven inte behöver söka rätt på sidan varje gång. Genvägen ser ut som en app men är egentligen bara en genväg som skickar eleven till rätt webbsida/webbverktyg varje gång.

Så här gör du på en iPad: Gå till appen Safari(som ser ut som en kompass), skriv in den webbadress du vill använda. När du ser webbsidan på iPaden klickar du till vänster om adressfältet i rutan med en pil som pekar upp (se bild). Välj sedan rutan med ett plustecken (lägg till på hemskärmen) Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck lägg till. Webbsidan kommer då att stängas ner och lägga sig som en app på skrivbordet. På detta sätt kan du göra med fler genvägar till webbsidor du vill att eleven sk ha lätt åtkomligt.

Så här gör du på en iPhone: Gå till appen Safari(som ser ut som en kompass), skriv in den webbadress du vill använda. När du ser webbsidan på iPhonen klickar du i rutan med en pil som pekar upp (rutan finns längst ner på sidan). Välj sedan rutan med ett plustecken (lägg till på hemskärmen) Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck lägg till. Webbsidan kommer då att stängas ner och lägga sig som en app på skrivbordet. På detta sätt kan du göra med fler genvägar till webbsidor du vill att eleven sk ha lätt åtkomligt.

Så här gör du på Androidmobiler: Gå till appen för internet. Skriv in webbadressen du vill använda för att skapa genväg. När du ser webbsidan på Androidmobilen klickar du i stjärnan till höger om adressfältet. På raden ”Mapp” ändrar du till alternativet ”hemskärm”. Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck bara ok.

Talsyntes

       

iPads har en gratis inbyggd talsyntes kallad Tala Markering, som kan använads för att få text uppläst i e-post, meddelanden, anteckningar, webbsidor och böcker eller i viken app som helst där du kan markera text. När du aktiverat den en gång finns den alltid tillgänglig. ”Tala Markering” är en syntetisk talsyntes vilket betyder att det är en dataröst som läser inte en mänsklig inläst röst. För att läsa med talsyntes används olika typer av talsynteser beroende på syftet med texten. Korta texter och instruktioner fungerar en syntetisk röst oftast bra. För längre texter eller litteratur passar en mänsklig talsyntes bättre som har mer språkmelodi.

Så här gör du för att aktivera talsyntesen på en iPad/iPhone: Gå till appen inställningar(som ser ut som ett kugghjul) Till höger på sidan hittar du hjälpmedel, tryck där. På nästa sida hittar du till höger alternativet ”Tala Markering”, tryck där. Längst upp på sidan som visas då aktiverar du talsyntesen. De finns sedan tre inställningar. Jag börjar nerifrån med ”Markera ord”. Denna funktion fungerar så att ord markeras när talsyntesen läser upp en text så eleven har lättare att hänga med i texten. ”Uppläsningshastighet” ser du som en linje med ett reglage. På ena sidan en sköldpadda och på andra sidan en hare. Genom att dra i reglaget kan du reglera hastigheten på det upplästa. Jag rekommenderar en bit till vänster om mitten, det går fortare än vad man tror. Tryck sist på ”röster”, välj svenska och sedan aktivera alternativet ”Förbättrad kvalitet”. Nu är du klar.

För att använda talsyntes på ipad: Inställningarna behöver du bara göra en gång sedan finns alltid talsyntes-funktionen bara ett fingertryck borta. När du skriver dokument, vill läsa dokument eller webbsidor trycker du och håller inne någon sekund på texten du vill ha uppläst. Två av de alternativ som då visas är ”markera” och ”allt”. Markera betyder att bara ordet du tryckte på kommer att läsas upp alternativt att du tar tar och drar i en av de två blå plupparna för att markera precis vilket stycke du vill få uppläst. Väljer du ”allt” markeras hela sidan. Du väljer sedan ”tala” och talsyntesen läser upp det som du markerat. Tycker du att talsyntesen läser för fort eller för långsamt går du till appen inställningar och ändrar hastigheten.

Talande tangentbord

När det gäller appar för läs- och skrivhjälp finns flera bra och tydliga som till exempel Skolstil 2. Inte alla elever i behov av stöd tycker om det talande tangentbordet som läser upp varje bokstav för sig, eller varje skrivet ord. De tycker att det är störande. För dem passar kanske en annan app där de kan välja efter att ha skrivet ett stycke få hela stycket uppläst och då fundera på om det låter som de tänkt sig för att sedan gå tillbaka och redigera. Till dessa elever kan man använda anteckningsappen eller ett vanligt ordbehandlingsprogram som Pages eller Word och lyssna av texten med den inbyggda talsyntesen.  Vissa elever vill ha förslag på ord när de skriver för att veta vilka ord de kan använda, för dem kan en app med ordprediktion passa.

Appen Skolstil 2 kostar 49 kr och är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Den inbyggda talsyntesen läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Markerad text eller hela texten går att få uppläst genom att trycka på högtalaren. Det går att välja läshastighet, bakgrundsfärg och storlek på typsnittet. Texten kan sedan den är klar mailas iväg till en mottagare eller till en annan app där man kan fortsätta bearbeta texten.

OCR-läsare-läser fotograferad text

pixter

Man kan inte läsa en bild med fotograferad text tillsammans med en talsyntes utan att behandla texten. När man fotograferar med kameran i iPaden blir det en bild, och bilder kan man inte läsa med hjälp av talsyntes. Genom att fotofrafera text i till exempel matematikboken genom en app med OCR-läsare, bearbetas texten av appen (OCR-behandlas) och gör den till läsbar text igen och eleven kan använda  den inbyggda talsyntesen för att få texten uppläst.  För elever med lässvårigheter kan en app med OCR-läsare göra dem mer självständiga i sitt eget lärande. Ett exempel på en sådan app är Pixter som kostar 22 kr. Denna app kan även användas för att översätta de texter du fotograferat. Välj bland alla språk som Google kan översätta men var kritisk, det kan bli fel tolkning av texten.

Översättning

Ett hinder för många elever och vårdnadshavare med annat språk än svenska är just kommunikationen med skolan. Möjlighet att överbrygga dessa problem kan den digitala tekniken hjälpa tilll med. Det finns flera olika översättningsappar både gratisvarianter och de som kostar pengar. Var alltid kritisk när du använder en översättningsapp eftersom ord kan betyda olika saker och kan missuppfattas. Alternativet att inte kunna kommunicera med varandra är dock värre än att stapplande försöka förstå varandra. En app som är gratis är Google översätt. Här kan eleven välja att skriva in vad de vill ha översatt via tangentbordet, med fingret på fri hand eller tala in. Google översätter och eleven kan lyssna på översättningen, spara översättningen eller maila iväg texten till en mottagare.

Vill man få ett bättre flyt i ett samtal finns en app att köpa som heter Tabla Top Translator som kostar 22kr. Här kan man sitta brevid varandra eller mitt emot varandra och använda var sin halva av ipaden samtidigt. Vill man sitta mitt emot varandra byter man layout så att den ena halvan av iPadens skärm vänds åt motsatta sidan. I denna app kan man också välja alternativ för översättning: att prata in informationen som ska översättas eller skriva in den.

 

Så Facebookar du smart som förälder

Pixabay.com

Idag är det vanligt att som förälder berätta om sin vardag på Facebook och publicera bilder och innehåll kring sina barn. Det är absolut inte fel, men även vi vuxna bör diskutera och förankra med våra barn vad vi publicerar om dem på internet. Här är fem tips om hur du som förälder kan använda Facebook och andra sociala medier på ett smart sätt.

Surfa Lugnt har därför tagit fram fem tips för ökat engagemang i ungas vardag på nätet. Anpassa tipsen utifrån vad som fungerar bäst för dig och dina barn.

surfa lugnt tips

Ladda ner tipsen här:

Surfa lugnt har också tagit fram information om vad som är ok och inte på nätet kallad: ”Ett filter i huvet” är bättre än i datorn. Vi kan inte skydda våra barn genom att förbjuda, utan lösningen är att vi vuxna är mer närvarande och intresserade av vad unga gör på nätet

 • —Vuxen närvaro på internet behöver inte alltid handla om att vara aktiv online.
 • —Att vara ”mentalt digitalt närvarande” är minst lika bra. Det vill säga att man känner sig trygg i hur ungas nätvardag ser ut.
 • —Det är viktigt att barn och unga kan prata med en vuxen samtalspart på nätet eller utanför om de vill och behöver.

Ett filter i huvet – för unga (Presentation Powerpoint)
Ett filter i huvet – för unga (Presentation PDF)
Ett filter i huvet – för unga (Talarmanus PDF)

Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation Powerpoint)
Ett filter i huvet – för vuxna (Presentation PDF)
Ett filter i huvet – för vuxna (Talarmanus PDF)

Här hittar du ännu mer information och länkar till bra sidor om nätet och vad man bör tänka på:

Sist men inte minst, se denna korta film från MIK på 2 minuter: Är du redo för det nya medielandskapet?

www.surfalugnt.se

www.statensmediarad.se

Skolstart med iktsidan- 13 appar att köpa om du måste välja

Här kommer min lista med rekommenderade appar värda att köpa om du har iPads till dina elever i årskurs 1-6. Jag har verkligen valt med omsorg och haft stor hjälp av skolappar.nu och pappasappar.se Eftersom vi i Lysekil är i uppstartsfas har jag koncentrerat mig på matematik och svenska.

Du har väl inte missat min lista med gratis appar att ladda ner och starta med? Lista

Pixabay.com


Matematik

 1. Parama matte1 (22 kr) med koppling till Lgr11 Det finns sex olika områden från det centrala innehållet i matematik: taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar, samt problemlösning http://www.skolappar.nu/parama-matte-1/
 2. Number Bonds-träna på 10kompisar (7kr) Spelet är uppdelat i fem olika nivåer, där första nivån enbart har färger och sista nivån enbart består av siffror. Nivåerna däremellan har lite av varje för att öka svårighetsgraden succesivt. Tre av spelets fem nivåer använder samma färgsystem som cuisenairestavar, där det till exempel ska matchas vit och blå för att få 10. På de resterande nivåerna är det enbart grå färg. http://www.skolappar.nu/number-bonds/
 3. King of Math Junior (22kr) eller för de äldre eleverna King of Math (15kr) Det är ingen ren färdighetsträningsapp utan en app som utmanar elevens matematiska tänk inom varje specifikt ämnesområde (bok) som de arbetar i. Eleven kan börja i vilken bok som helst och att det inte är appen som ”styr” att eleven måste traggla sig igenom alla böcker för att slutligen komma till den bok som eleven vill utforska. http://www.skolappar.nu/king-of-math-junior/  http://www.skolappar.nu/king-of-math/
 4. Math Bingo (7kr) spela själv eller mot en kompis http://www.skolappar.nu/math-bingo/
 5. Math Doodles-lek och experimentera med tal (22kr) Appen består egentligen bara av tre spel där man främst övar på grundläggande addition. Appen innehåller många olika sätt att räkna på. Välj bland annat mellan tärningar, mynt, händer, romerska siffror, hål, kinesiska, arabiska, hindi, binärt och många, många fler.http://www.skolappar.nu/math-doodles/

Svenska

 1. Skolstil2-ett stöd vid läs- och skrivinlärningen (49kr) Det är en enkel ordbehandlare som kan användas när man vill skriva texter och samtidigt få bokstavsljuden, orden och meningarna upplästa. http://www.skolappar.nu/skolstil-2/
 2. Pixter-skanna en text med ocr, bearbeta och översätt (22kr) ta kort på text, och få den uppläst och översatt http://www.skolappar.nu/pixter/
 3. Book Creator- gör egna böcker med bild, ljud, text och film (38kr) http://www.skolappar.nu/book-creator/
 4. Bokstavslek-lärande lek med ljud, bokstäver och ord (28kr) I Bokstavslek tränar du den fonologiska medvetenheten genom att koppla olika ljud till bokstav. Appen är uppbyggd i tre delar: Koppla ljud till begynnelsebokstav i ord, Stava till ordet och Vilken bokstav fattas i ordet. http://www.skolappar.nu/bokstavslek/
 5. Lyssna och läs- för nybörjare som lär sig läsa(28kr) Barnen kan träna begrepp (ordkunskap), alfabetet och att hitta rätt ord. Detta med att hitta rätt ord kan tränas på flera olika sätt och därför går det lätt att anpassa efter elevens förkunskaper. Övningarna i appen bygger på helordsmetoden. http://www.skolappar.nu/lyssna-och-las/
 6. Bokstavspussel (28kr) även kallad Superbra! Bra app för nybörjare. Appen innehåller många färdiga ord, klara att arbeta med. Det går även att lägga till egna ord inlästa ljud. Alla ljud i orden ljudas och delas in i kategorierna: ljudenliga ord, icke ljudenliga ord och ljudstridiga ord. Det vill säga ord som skrivs som de låter, ord med kort vokal och ord som stavas på ett annat vis än som de låter. I appen ljudas alla bokstäver med utgångspunkt från det sammanhang bokstäverna befinner sig i. Bokstäver låter alltså olika i olika kombinationer. http://www.skolappar.nu/bokstavspussel/
 7. Kors och tvärs- korsord (28kr) 270 korsord uppdelade i tre svårighetsnivåer. Varje korsord finns i fyra olika varianter. Man får höra både de eftersökta orden och hur bokstäverna man trycker på ljudas. http://www.pappasappar.se/kors-tvars/
 8. Läs och förstå (49kr) Läsförståelse. Det finns fyra olika typer av övningar: Frågor: Här svarar du med ja eller nej, sant eller falskt. Rätt mening till bilden: Vilken mening passar till bilden. Du måste göra ett val mellan två meningar. Övningen har ljudstöd .Dra rätt bild: Rätt bild till meningen. Du ska läsa själv och lägga rätt bild vid rätt mening. Välj rätt slut: Det finns två avslut på meningarna och du ska välja en. http://www.skolappar.nu/las-och-forsta/  

 

 

iPad som hjälpmedel

iPaden rymmer många möjligheter till anpassning för elever i behov av stöd, allt från talsyntes, till möjligheter att zooma text, ändra kontrast till hörselhjälpmedel.

I denna film får ni ser vad som göms i en iPad och hur enkelt man kan anpassa dessa hjälpmedel för varje elev.

Ett tips som inte finns i filmen vill jag lägga till: När du aktiverar talsyntesen, tryck på röster, välj svenska och sedan alternativet ”förbättrad kvalitet” på röstkvalitet för att ladda ner en mer följsam röst. Det är gratis och gör läsupplevelsen mer bekväm. När du ställer in hastigheten på talsyntesen brukar jag rekommendera att den sätts en bit till vänster om mitten på skalan. Talsyntesen kan ofta upplevas som den läser för fort. Skulle du sätta den för långt till vänster på skalan låter det dock som om batteriet på en talande docka är på väg att ta sluuuut. Lagom är bäst:)

IKT-pedagogens kanal på Youtube

Safariwebben ger dig tips-Matte

Safariwebben är en lärarwebb som är fylld med extra material till MatteSafari. Här finns arbetsblad, gemensamma lektionsgenomgångar, Trixigt-uppgifter och filmer med lektionsgenomgångar. Här kan även du som inte använder Mattesafari få inspiration och idéer för din matematikundervisning. Fungerar på både dator och surfplatta.

Här finns uppgifter inom flera områden:

Här nedan ett exempel på ett område och vad som kan ingå:

 

Skolstart med iktsidan-nyfiken på att flippa ditt klassrum?

Om man vill uttrycka sig enkelt så kan man säga att det flippade klassrummet går ut på att göra förberedande skolarbete hemma och läxan i skolan. Man gör en flip alltså vänder på det traditionella lärandet där man ofta ägnar stor del av lektionen till genomgångar och läxan görs hemma.  Att eleverna har möjlighet att förbereda sig hemma genom digitala verktyg/resurser för att sedan ägna lektionen till att kunna fråga och få hjälp med det man inte förstått eller att lägga tid på att diskutera det man sett och läst innan lektionen, hemma eller på läxtid i skolan för de som inte har tillgång till digitala verktyg hemma.

Jag relaterar till min egen dotter som har haft det jobbigt med matematiken i de högre årskurserna. Hon har kommit hem och sagt att hon inte förstått genomgången eller att det lät bra när hon lyssnade på läraren men när hon kom hem och skulle göra läxan ”inte fattade någonting”. Som förälder är det inte alltid lätt att coacha barnet hemma. Man har kanske inte kunskaperna, man har själv glömt….. många år sedan man gick i skolan, man räknade på annat sätt när man själv gick i skolan och så vidare. Detta bäddar för konfliker och förvirring. Vilken boll ska man springa på?

20110925_151348000_iOS

Var är bollen? förvirrad Jerry

Det finns lösningar på problemet:) ett sätt som jag och min dotter arbetat med är flippade filmer på nätet, där har vi kunnat lära/lära om tillsammans:) här är några förslag på webbresurser:

Tänk vad bra om man hade haft denna knapp på datorn:)

cropped-confused-ladyheart-morguefile.jpg

cropped-confused-ladyheart-morguefile

Karin Brånebäck skriver mycket klokt på sin blogg http://kilskrift.blogspot.se/ om det flippade klassrummet/flippat lärande. Sedan följer två stycken jag lånat för att belysa en del viktiga tankenötter

”I grunden är det flippade klassrummets syfte att skifta fokus från gemensamma instruktioner i storgrupp till att ge eleverna möjlighet att få mer individuellt anpassad undervisning och tid  med sin lärare. ”

”För att ett flippat klassrum ska fungera på bästa möjliga sätt måste du ge specifika instruktioner för dina elever att följa upp förberedelsen med. Det är inte omöjligt att dina elever till exempel har sett filmen utan att faktiskt ha sett den. Att ta del av en pedagogisk flipp är inte samma sak som att se ett underhållningsprogram på TV eller att spela ett onlinespel. Många gånger behöver du faktiskt lära dina elever hur de ska ta del av flipparna hemma. Att kombinera själva flippen med något som följer upp kunskapsinnehållet samtidigt är ett bra sätt att dels försäkra sig om att eleverna är uppmärksamma på kunskapsinnehållet, men också en möjlighet för dig att i förväg (och fortlöpande) få en möjlighet att veta hur alla elever ligger till. Vilka behöver extra stöd för att förstå kunskapsinnehållet, vilka klarar sig som det är och vilka behöver få en ökad utmaning? Om du inte gör en kontroll på det här sättet är det också svårt att få grepp om hur du ska lägga upp din lektion. Resultatet kan i värsta fall att trots dina goda intentioner så befinner du dig plötsligt mitt i en lektion som ingen har förberett sig på.”

Efter att jag läst detta ramlade jag över en spännande webbresurs: https://www.educanon.com/ Detta är en resurs där du som lärare kan använda dig av filmer på Youtube, färdiga eller filmer du själv gjort. Bädda in frågor till eleverna som dyker upp vid bestämd tid i filmen som återkoppling för att se att de verkligen förstått:) Du kan sedan se elevernas resultat samlade på ditt konto och få en bra överblick.

Skolstart med iktsidan- startpaket till iPad med gratis appar

workshop

I Lysekils kommun startar vi nu ett iPadprojekt som kommer att löpa under tre år, där målet är att alla elever årskurs 1-6 ska få en egen iPad att använda i skolarbetet. Det är mycket att tänka på, både tekniskt och pedagogiskt, många frågor från alla håll. Det kommer säkert bli en följetong här på iktsidan:)

Jag har tagit fram en lista med gratisappar som alla våra iPads kommer att vara utrustade med. En lista med betalappar är under bearbetning för att även kunna erbjuda detta till skolorna, listan kommer att publiceras här på iktsidan när den är klar.

Funderar du på varför vi inte har Pages, Keynote och Numbers med på listan? Vi kommer att använda Office365 i vår kommun och arbetar då med dessa program på både dator och iPad.

Med denna satsning på iPads kommer också personalen att utbildas, detta kommer att ske analogt och digitalt, i storgrupp och enskild handledning. Sist men inte minst en workshop i månaden ledd av mig på plats på skolan utifrån olika tema på IKT.

Har du fler tips på appar som du tycker borde finnas med på listan? Kommentera gärna inlägget:)

Svenska/språk

 • Word
 • Bluefire Reader (e-boksläsare)
 • iBooks (pdf-bokhylla)
 • Bookabi (skapa berättelser)
 • ABC-raketen  ( ABC- komplement till UR:s serie livet i Bokstavslandet)
 • Glosboken.se
 • Svenska på en månad (Öva ord och fraser)
 • Legimus  (till elever med talbokstillstånd)
 • Little storymaker    (skapa berättelser)
 • Little storycreator    (skapa berättelser)
 • Super duper storymaker free      (skapa berättelser)
 • Phrasal Verbs Machine – engelska
 • Inläsningstjänst (app för de kommuner som har avtal med Inläsningstjänst)

Matematik                     

 • Excel
 • Fingu  (Matte för nybörjare)
 • Minneståget (Memory)
 • Number pieces Basic(en digital multibassats, arbeta praktiskt med ental, tiotal och hundratal)
 • ABC clock        
 • Nomp
 • Geoboard
 • Elementa (ett socialt mattespel)
 • Virtual Manipulatives – Bråkform, decimalform och procentform i ett
 • Motion Math Wings- taluppfattning, multiplikation
 • Stick Math – Lös tändsticksproblem på plattan

Presentera

 • Powerpoint  
 • Educreations (eleverna skapar presentationer där de skriver, ritar, kommenterar och spelar in sin röst när de diskuterar. Detta kan ställas in så elevernas filmer/presentationer dyker upp hos läraren:)
 • PicCollage
 • Screenchomp (liknande Educreations men inte lika avancerat och passar kanske bättre till de yngre eleverna)
 • iPhoto  (Fotoprogram)
 • QR-reader (kan både skapa och läsa av QR-koder)
 • Croak.it  ( Ljudinspelning, iPhoneapp som ger dig ljudet och en webblänk att använda för tex QRkoder)
 • Fotobabble (Talande kort, barnen tar ett kort och spelaar in när de pratar till kortet, dela sedan)
 • Puppet pals 2 (sociala berättelser)
 • Sockpuppets   (sockteater)
 • iMotion HD (skapa animerad film)
 • iMovie   
 • Adobe Voice  (presentera eller berätta en historia med bilder och ljud)    
 • Prezi 

 Blandad kompott

 • Puffin  (Webbläsare för de appar som kräver flashspelare)
 • Traffic Light  (Signalapp, grön, röd för värderingsövningar)
 • Socrative student  (utvärderingsverktyg)
 • Socrative teacher  (utvärderingsverktyg för läraren som genererar frågor som eleven kan svara på i sin app, se ovan)
 • Barnkanalen  (Barnkanalens utbud på tv)
 • Viltappen   (bilder och fakta om vilda djur i Sverige)
 • Garageband (skapa musik)
 • Quizlet – Arbeta med ord och begrepp på flera nya sätt. gör dina egna flashcards på datorn och låt eleverna öva i sina iPads
 • Bitsboard (gör dina egna övningar eller hämta upp färdiga. Här finns en uppsjö)

Skolstart med iktsidan- nätikett

Nu är det snart dags för skolstart! Digitala verktyg sprids över landet inte bara i Lysekil. Hur ska vi hantera detta? Jag träffar oroliga lärare som vill veta, som vill lära sig om elevernas arenor, som vill vara förberedda på vad de innebär att ha internet fritt i klassrummet.

”Hur gör vi för att skapa trygga och schyssta elever på internet? Jo, vi gör precis på samma sätt som vi gör för att skapa trygga och schyssta elever på skolgården och i klassrummet – vi är engagerade vuxna som pratar med våra elever om hur man beter sig schysst och bra! Att lära ut nätetikett kräver inga specialkunskaper. Som lärare jobbar du redan professionellt med alla de situationer som uppstår mellan eleverna. Nätet är bara ytterligare en arena där de – liksom vi – rör sig på.

När vi vuxna visar ett respektfullt intresse och öppnar upp för dialog om tillvaron på nätet,signalerar vi att våra aktiviteter i sociala medier är lika verkliga och viktiga som hur vi beter oss mot varandra i klassrummet och på skolgården. Några skillnader mellan skolgården och internet finns dock: På nätet riskerar eventuella kränkningar att nå många fler, de sprids snabbt, man vet inte alltid vem förövaren är och den som drabbas får heller ingen fristad då kränkningarna kan fortsätta även efter skoltid. Det är viktiga skillnader vi kan prata med eleverna om.

Säkerligen kan många ungdomar ibland mer än vi vuxna om vad som händer på nätet. Det vi kan bidra med är vårt genuina intresse och kunskapen att problematisera det som händer i mellanmänskliga relationer!” Utdrag ur Schyssta stjärnor av Webbstjärnan

Filippa Mannerheim har på uppdrag av Webbstjärnan har tagit fram ett fantastiskt bra material med lektionsövningar i nätikett; Schyssta stjärnor! Du kan ladda ner materialet från Webbstjärnan här:

Materialet är avsett för årskurs 6-9 men går att anpassa även för yngre elever eller kanske som material för dig som lärare att ta stöd i. Här finns tips till både lärare och elever. Materialet innehåller också praktiska övningar som du kan göra med elever eller varför inte i en personalgrupp? Jag tror det hade varit nyttigt för oss vuxna att också öva lite nätikett…

Här finner du annat bra material, till exempel infografik som detta:

Internet och källkritik- Här har jag samlat fler länkar som kan vara bra att börja med

Hur tänker ni i er kommun/på er skola/förskola kring detta ämne? Kommentera gärna inlägget med tips och råd

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 3 245 andra följare

%d bloggers like this: