Gör egna digitala böcker på dator-alternativ från ”små till stora barn”

Jag sitter och funderar på det här med att låta eleverna göra egna digitala böcker via datorn. Via paddan är det enkelt och det finns ett otal med appar för detta, men på datorn, vilka alternativ finns då? Efter att ha letat runt rekommenderar jag dessa:

För de allra yngsta barnen/eleverna: www.littlebirdtales.com

För elever från förskoleklass och uppåt: www.storybird.com

För elever i mellanålder och äldre:  www.storyjumper.com

För äldre elever som använder pc: Powerpoint

För äldre elever: Att göra flip-böcker från PDF-dokument :www.flipsnack.com

För elever som över engelska finns en jättebra site där du kan få hjälp genom aktiva val att ”få boken att skriva sig själv” http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/embed.cfm

Tips: på en del av siterna ska eleverna vara 13 år för att få publicera böcker utan målsmans godkännande. Om du skaffar en skolkonto så brukar det fungera, då ansvarar du i stället:)

Har du tips på fler alternativ till digitala böcker via dator får du gärna kommentera detta inlägg så delar vi kunskaperna vidare till fler

Digitalt lärarlyft?

Didaktikens verktyg
Hur kan man använda IKT för att utveckla undervisningen och främja lärande? Hur kopplar man ihop teknik, pedagogik och didaktik? Vad innebär multimodal design i undervisning? Vad bidrar rörlig bild, radio och andra medier med i lärande och undervisning?

Allt fler lärare i såväl grundskola som gymnasieskola har tillgång till egen dator visar Skolverket i en rapport. Även antalet elevdatorer har fördubblats sedan 2008. Men fortfarande vet få lärare hur de kan använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel.

UR har i uppdrag att göra utbildningsprogram för skolväsendet och lärarutbildningen och vill med webbplatsen Didaktikens verktyg erbjuda en lärplattform i multimodalt lärande som visar hur man kan arbeta med IKT som en resurs i undervisningen.
UR vill bidra med kunskapsuppbyggnad om digitala medier för att de ska bli en självklar del i lärares utbildning, fortbildning och kompetensutveckling. UR vill också att användningen av digitala medier ökar i förskolor och skolor såväl i pedagogiskt utvecklingsarbete som i undervisning.
Mål och syfte
Målet med satsningen är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens genom ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare.

Syftet är att bidra med den kompetens och de produktioner som UR har inom olika media och genom expertkompetens erbjuda lärmoduler av god akademisk kvalitet som kan användas inom en mängd kurser inom lärarutbildningarna och fortbildningen av lärare samt inom kompetensutveckling för lärare.

Webbplatsen bygger på två texter – Teknik och lärande av professor Ulf P Lundgren, samt Didaktisk design av professor Staffan Selander.

Möjligheterna att variera undervisningen är oändliga, men det kan vara svårt att hitta bland alla utbildningsresurser, här får du tips! Här kan du själv eller tillsammans med dina kollegor botanisera bland alla tips, artiklar, filmer och diskussionsunderlag för att starta ert digitala lärarlyft eller fortbildning på förskolan/skolan. Varför inte ha IKT som en stående punkt på personalmötena detta läsår?

Källa:

http://www.ur.se/Tema/Didaktikens-verktyg

20130806-103749.jpg

20130806-103823.jpg

20130806-103845.jpg

Två stjärnor och en glödlampa – kamratbedömning

Kamratbedömning, ett bättre sätt att bedöma elevtexter? Eleverna lär av varandra och får se olika kvalitéer hos kompisarna. Genom att läsa och diskutera olika texter, både egna och andras, kan de få tips och stöttning för att utveckla sitt skrivande. Viktigt att eleverna pratar om vad man gillar i texter och vad som gör en text spännande, rolig, ledsam osv. Vad i texten får läsaren att vilja veta mer?

Läraren i filmen nedan berättar att när eleverna bedömmer varandra är de rakare och ärligare än vad lärare ofta vågar vara. Det är dessutom lättare att ta emot kritik, både positiv och utvecklande, från kompisar, än från läraren.

Se denna film och bli inspirerad:)