Bryter du mot lagen utan att veta om det?

Bryter du mot lagen utan att veta om det?

Det finns många mytbildningar om hur man får använda digitalt material på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns fritt tillgängligt. Bara för att det finns en ofantlig mängd bilder på internet kan man inte bara ”Googla” och ta en bild, det är någon som äger den. Många lärare avstår därför från att använda Internet i sin undervisning eftersom de är rädda för att göra fel.

Utifrån detta skapades ett projektet  ”legala handboken”. Målet med projektet var att skapa en aktuell och lättanvänd webbtjänst som ger lärare, studenter, bibliotekarier och övrig personal vid svenska lärosäten svar på sina frågor om upphovsrätt, offentlighet, integritet och säkerhet på nätet. Genom att erbjuda korrekt information, goda exempel, tips och idéer anpassade till målgruppen, hoppas projektet kunna främja internetanvändning. Materialet är skapat för Sveriges lärosäten men fungerar för alla lärare oavsett stadie eller skolform.

Det mesta av innehållet i ”Legala handboken” har producerats av Margareta Hellström, IKT-pedagogisk konsult och rådgivare vid KTH samt projektledare vid Unipoll AB.

Länk till legala handboken

Här kan du läsa om:

◾Upphovsrätt

◾Öppna lärresurser

◾Offentlighet

◾Personuppgifter

◾Yttrandefrihet

◾Sociala medier

◾Förvaltning

◾Arkivering

 

Bli skicklig på att använda lagen rätt – testa dig själv!

Utan att du kanske tänkt så mycket på det så är lärare den yrkesgrupp som dagligen rör sig i internetdjungelns allra snårigaste regelverk.

Länk till kursportalen

Är det tillåtet att kopiera en hel bok eller visa en film?

Måste jag spara min e-post och i så fall hur länge?

Får studenternas spela in mina lektioner och lägga upp dem på nätet?

Vem äger det material som skapas?