Instant classroom – verktyget jag saknat

Hittade detta tips i ett av mina gamla blogginlägg, så bra stt jag tipsar om det igen:)

Instant Classroom är en webbsida du som klasslärare kan ha till att planera möbleringen i klassrummet, bestämma placering för eleverna, generera grupper i olika storlekar för grupparbeten, och som bonus, slumpgeneratorn som slumpar fram i vilken ordning eleverna tex ska redovisa

Gör ett konto (som är gratis), skriv in dina elever, och sedan har du en bra bas att använda om och om igen. Du använder din inloggning varje gång du vill ändra om i klassen, vare sig det gäller att möblera, dela upp grupper i olika konstellationer för tex friluftsdagar, elevens val, julpyssel…. eller slumpa fram namnen på eleverna för en uppgift där man behöver ”lotta vems tur det är”

Förklaring av bild ovan:

Tools: placering, slumpgenerator, gruppindelare

Edit: Klasslista, Lägg till foto

Bild nedan: slumpgeneratorn

Välkommen in: http://www.superteachertools.com/instantclassroom/