Textgrabber- ta kort, få texten uppläst och översatt och dela sedan vidare

textgrabber

TextGrabber är en iPhone-app (som även fungerar bra till iPad). Appen kan liknas vid en  skanner, dvs du kan ta kort på en text eller ett dokument och sedan göra om bilden till redigerbar text genom så kallad OCR.TextGrabber har ytterligare en ”bra” funktion att den kan översätta texten som du fotat av, den har då möjlighet att välja mellan 40 olika språk som det går att översätta fritt emellan. Detta alternativ passar bäst till kortare texter eller instruktioner, vid längre texter rekommenderas en app med ”mänsklig talsyntes” tex IntoWords.

Du kan lyssna på texten direkt i appen via den inbyggda talsyntesen om du aktiverat den. Hur? Gå till inställningar (appen som ser ut som gråa kugghjul), välj hjälpmedel långt ner till höger på sidan, tryck så att ”tala markring” blir blå. Du kan där också välja hastighet på hur snabbt du vill ha din text uppläst.

 

Gör så här:

Ta kort på texten du vill ha uppläst/översatt. Tänk på att ha bra ljus för bästa resultat.

bild11

Beskär bilden så att endast den text du vill lyssna på kommer med på kortet

Tryck på knappen READ längst ner till höger

Bilden omvandlas nu till text och visas på en ny sida. Nu kan du välja att lyssna på texten eller få den översatt.

För att lyssna på texten håll inne ett finger på skärmen tills en ”bubbla” visar sig, välj alternativet ”allt” eller ”select all”, sidan blåmarkeras och en ny meny dyker upp, välj där ”tala” eller ”speak”.

 

 

 

 

 

bild12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du översätta, välj ”translate” längst ner på sidan. Där får du möjlighet att välja språk.

bild13bild14

Du kan dela din text på olika vis: För att få fram olika sätt att dela tryck på pilen längst ner på sidan.

bild15