Rimrum lockar till lärande

UR är en fantastisk skatt att gräva ur. Glöm inte Rimrum, en av mina favoriter för förskolan och lågstadiets årskurser.

http://www.ur.se/rimrum/

Här hittar du:

Detta bildspel kräver JavaScript.

Missa inte Grammatikbolaget för åk 4-6

Missa inte serien Grammatikbolaget via UR på webben. Programmen finns tillgängliga tills mars 2014!

Grammatikbolaget är en serie som vänder sig till mellanstadieelever och handlar om ordklasser och grammatik. Programmet är uppdelat i tio avsnitt som behandlar olika ordklasser och ett elfte program som vänder sig till dig som pedagog.

I lärarhandledningen hittar du olika förslag till arbetsprocesser och övningar du kan använda i din undervisning i samband med och efter det att ni sett programmet. Med hjälp av dessa övningar befästes kunskap utifrån programmet och eleverna kan träna på grammatiska begrepp och att sätta kunskapen i ett sammanhang. Övningarna i lärarhandledningen är indelade efter svårighetsgrad.

En bank med lektionsförslag, fakta och diskussionsunderlag, varvat med små filmer. En pedagogisk och kreativ sida som kan användas som repetition även för de äldre eleverna

Innehåll:
Lgr 11 & Grammatikbolaget
Program 1: Vad är substantiv?
Program 2: Vad är adjektiv?
Program 3: Vad är verb?
Program 4: Vad är substantiv i bestämd/obestämd form?
Program 5: Vad är verb i futurum?
Program 6: Vad är adverb?
Program 7: Vad är verb i preteritum?
Program 8: Vad är pronomen?
Program 9: Vad är prepositioner?
Program 10: Ordklasskalas

20130816-180354.jpg

20130816-180414.jpg

20130816-180433.jpg

http://www.ur.se/Produkter/171070-Grammatikbolaget-Ordklasskalas

Digitalt lärarlyft?

Didaktikens verktyg
Hur kan man använda IKT för att utveckla undervisningen och främja lärande? Hur kopplar man ihop teknik, pedagogik och didaktik? Vad innebär multimodal design i undervisning? Vad bidrar rörlig bild, radio och andra medier med i lärande och undervisning?

Allt fler lärare i såväl grundskola som gymnasieskola har tillgång till egen dator visar Skolverket i en rapport. Även antalet elevdatorer har fördubblats sedan 2008. Men fortfarande vet få lärare hur de kan använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel.

UR har i uppdrag att göra utbildningsprogram för skolväsendet och lärarutbildningen och vill med webbplatsen Didaktikens verktyg erbjuda en lärplattform i multimodalt lärande som visar hur man kan arbeta med IKT som en resurs i undervisningen.
UR vill bidra med kunskapsuppbyggnad om digitala medier för att de ska bli en självklar del i lärares utbildning, fortbildning och kompetensutveckling. UR vill också att användningen av digitala medier ökar i förskolor och skolor såväl i pedagogiskt utvecklingsarbete som i undervisning.
Mål och syfte
Målet med satsningen är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens genom ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare.

Syftet är att bidra med den kompetens och de produktioner som UR har inom olika media och genom expertkompetens erbjuda lärmoduler av god akademisk kvalitet som kan användas inom en mängd kurser inom lärarutbildningarna och fortbildningen av lärare samt inom kompetensutveckling för lärare.

Webbplatsen bygger på två texter – Teknik och lärande av professor Ulf P Lundgren, samt Didaktisk design av professor Staffan Selander.

Möjligheterna att variera undervisningen är oändliga, men det kan vara svårt att hitta bland alla utbildningsresurser, här får du tips! Här kan du själv eller tillsammans med dina kollegor botanisera bland alla tips, artiklar, filmer och diskussionsunderlag för att starta ert digitala lärarlyft eller fortbildning på förskolan/skolan. Varför inte ha IKT som en stående punkt på personalmötena detta läsår?

Källa:

http://www.ur.se/Tema/Didaktikens-verktyg

20130806-103749.jpg

20130806-103823.jpg

20130806-103845.jpg

UR<3 en skattkista som öppnas

Idag lämnar UR ett omvälvande bidrag till svenskt utbildningsväsende. Klockan 11.00 trycker kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth på den knapp som i ett slag frigör närmare 8.000 utbildningsprogram. I samma sekund ändras inte bara förutsättningarna för alla svenska elever och studenter, utan också hela det svenska medielandskapet. De flesta programmen var tidigare låsta bakom lösenord. Nu blir det möjligt för alla att i utbildningssyfte leta fritt på UR.se.

Det som skett är att UR, med extra pengar ur Rundradiokontot, efter ett års förhandlingar med rättighetsinnehavarna har friköpt rättigheterna till utbildningsprogrammen. Som public service-bolag ska vi producera program för sändning i radio och tv. Men för den sjätte­klassare som vill lära sig retorik gäller det att få tag i program som ”Tungan rätt i mun”, precis när det passar in i läroplanen och klassrumssituationen. Sexåringen som ska lära sig läsa ser antagligen ”Tunggung” i Barnkanalen, precis som sjuåringen som lär sig mattebegreppen i ”Katten musen tiotusen”.

Men sändningstillfället är något annat än det exakt rätta utbildningstillfället. Att rätt program är tillgängligt i rätt ögonblick blir därmed avgörande för hur vi kan lära oss med våra sinnen, alla våra sinnen. Det är därför dagens ceremoni klockan 11 blir en sådan milstolpe, när en modern digital distribution för ljud och bild öppnas.

SVT har visat vägen genom att introducera en mycket framgångsrik Play-tjänst på nätet. Med all rätt dominerar sändningsperspektivet. Vi talar där om visning på nätet av några hundra program i upp till 30 dagars eftervisning. För utbildningens behov krävs andra lösningar.

8.000 samtidigt tillgängliga utbildningsprogram på nätet under flera år blir något annat.

Tänk en sådan möjlihet det ger alla elever, lärare och föräldrar! En skattkista som öppnas så skolan kan få tillgång till 8000 utbildningsprogram precis när det passar, till just det ämne de läser eller det temat man har framför sig.

Nu ger UR även föräldrarna bättre möjligheter att få tillgång till ”skolan” hemma, och tillsammans med sina barn upptäcka ”guldmynten” i skattkistan.

Tack UR för att ni öppnar skattkistan så alla får ta del av den.

Sharing is Caring!

Källa: http://www.dn.se/debatt/absurd-brist-pa-datorer-i-de-svenska-klassrummen