Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag. Läser i Lpfö98:

Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja.

Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. Jag har valt ut några appar som skulle kunna passa att använda. De är bra på olika sätt, men flera är förvillande lika; det är bland annat apparna där man kan dokumentera i ”digitala böcker”. Jag skulle välja Book Creator även om den i dagsläget kostar 38 kr. I den kan det dokumenteras både bild, text, ljud och film, det klarar inte de andra. Via den appen kan du dela med dig av de digitala böckerna på många olika sätt.Det finns en ”digital bokapp” som är gratis som fungerar både på iPhone, iPad och iPod touch, heter Story Creator. Den appen gillar jag men har den stora begränsningen att man bara kan dela med sig via Facebook. Kanske inte är den bästa för enskilda barns dokumentation av sitt lärande men kan fungera på annat man vill dela med sig av från förskolan.

Varför ska barnen vara delaktiga i dokumentationen?

Det är dem de handlar om:)

•Barnen får möjlighet att reflektera och återberätta vad de upplevt/vad de har gjort på förskolan
•Barnen får möjlighet att se sitt eget lärande, utveckling och framsteg, både i bild, ljud, text och film
•Det ökar vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och insyn
dokumentera
 • Story Creator-gratis, delning endast via Facebook
 • Pic Collage- gör collage enkelt och snabbt där du kan lägga till text
 • Photo Babble- Ta ett kort och låt barnet prata in ljud till kortet
 • My Story- digital bok
 • Book Creator- mitt val. Kan hantera ljud, text, bild och film. Kostar 38 kr
 • Book Writer-digital bok

Här kommer mina favoriter idag kategoriserade utifrån mål från Lpfö98:

Helhet/Alsidighet
Mål:
•Tillägnar sig och nyanserar innerbörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
•Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
helhet
 • Pepi Bath Lite- vardagssysslor
 • Daily Tasks- vardagssysslor
 • Bamba Ice- arbeta i glasskiosken
 • Bamba Burger- arbeta på hamburgerrestaurangen
 • Monkey Preeschool Lunchbox- uppdrag att utföra
 • Timmy´s preeschool Adventure- uppdrag att utföra
 • Sök med Lola- hitta gömda saker
 • Spel för barn Lite- vad ska bort
 • Ordspelet- ordkunskap
 • Memospelet-Memoryspel med förstärkning av ljud
 • Monster Hunt-minnesträning med monster
 • Sort it out-sortera
 • Match it up-Vad hör ihop?
 • Match it up2-Vad passar ihop med bilden?
 • Pettssons memoryspel
 • Pusseläventyret- enkla pussel
 • Pussel för barn-enkla pussel för barn
 • Fun for Toddlers- pussel som låter
 • Pettssons pussel
 • Seasons Lite- enkla spel med årstiderna
Matematik
Mål:
Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

matte

 • Räkneråttan-enkel addition
 • Toca Store- handla i affären och betala
 • Fingu-Taluppfattning
 • Bugs & Numbers- Matematik i annorlunda miljö
 • Caboose-mönster
 • What´s different2-Vad ska bort?
 • Lolas mattetåg-enkel matematik
 • Monkey math- matte med apan
 • Caboose expedition- vidareutveckling av appen Caboose med fler funktioner
 • Hungrig fisk- fisken som vill äta tal
 • Counting Dots- lär dig talföljden
 • My Mosaic- träna på att se mönstret och härma
 • Siffermix1-enkel matematik
 • Math Bingo
 • Math 6-7- matematik i affären
 • Hungry Guppy- Utveckling av appen Hungrig fisk med fler funktioner
 • Mattemums- räkna och ”ät” godis

Skapande

Mål:

Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och dramaskapande

 • Jigsaw App- gör dina egna pussel av bilder
 • Kids Canvas- digital pärlplatta
 • Monki Mi- skoja till dina kort
 • DoodleCast- Sagoapp (rita och berätta sagan, spela in och sedan se hur sagan växer fram)
 • Toontastic- gör egna tecknade serier
 • Foto Memo- gör memory med egna bilder
 • Toca Band- gör din egen musik

Språk och kommunikation

Mål:

•Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
•Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och kommunikativa funktioner
språk
 • Bokstavspussel-Ljuda, stava
 • Lyssna och Läs-språkutveckling
 • 100 vänner- Lyssna, läs och gissa
 • Magnetic ABC- kylskåpsbokstäver att ”skriva med”
 • iSequences Lite- hitta röda tråden
 • Ordens Magi- stava, ljuda
 • Talking Ben-härmar det du säger
 • Tallking Penguin-härmar det du säger
 • Stora Pekboken- fina bilder som förstärks med ljud
 • Stadens hjältar- saga
 • Letter School Lite- öva på att skriva bokstäver
 • ABC-spelet- bokstavsspel på svenska
 • Word thief- spel med bokstäver
 • Radioapan- små spel
 • Peekaboo- vem gömmer sig?
 • BlueFire Reader- läsprogram för att låna och läsa böcker från biblioteket
 • NalleMix1- sortera och kategorisera
 • NalleMix2- Bygga och möblera
Naturvetenskap/teknik
Mål:
•Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
•Utvecklar förmågan att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
teknik
 • Magnifier-förstoringsglas som du kan fota med
 • Pettssons uppfinningar Lite
 • Pettssons uppfinningar Lite 2
 • Pekbok för barn free (med ljud)
 • Krax- fåglar
 • Viltappen- spår från vilda djur
 • GRoink-Djur och deras läten
 • Tiny Bang Story- uppdrag med teknik
 • Bug Games- logik

Social kompetens/värdegrund

Mål:
•Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
•Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
social
 • Sock Puppets- sockteater
 • Puppet Pals HD- spela in din egen teater
 • PuppetPals2- vidareutveckling av Puppet Pals HD
Hälsa/rörelse
Mål:
Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt sin förståelse för vikten om att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande

hälsa

 • Labyrint Lite- koordination
 • Lego 4+ – koordination
 • Music Sparkle- spela musik
 • Tap A Tune-gör egen musik
 • Toca Hair Salon- frisera
 • Nalle- Malmö symfoniorkester spelar om du hittar de gömda visorna
 • Dust Buster- spela piano med hjälp
 • Magic Piano- spela piano med hjälp
 • Geocaching- leta skatter ute i naturen
 • Peka och sjung- svenska barnvisor