”ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet för grundskolan årskurs 4 och 5. Barn och unga hanterar idag mycket information och till stor del även digitalt. Syftet med ISA är att höja elevernas medvetenhet om säker informationshantering och det egna beteendet. Eleverna ska efter att de genomgått ISA vara medvetna om hur de hanterar sin information i skolan och på fritiden, tex då de använder internet eller mobiltelefon.”

”ISA består av en webbsida med filmer, frågor, quiz, lärarsidor och en lärarhandledning med en faktafördjupning. Allt underlag för lärare finns att ladda ner i PDF.”

”ISA har tagits fram i juni 2012 av MSB i samråd med Skolverket, Datainspektionen, PTS, Statens medieråd och ett antal grundskoleklasser.”

Gå till webbsidan: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-hem–fritid/Skolmaterial-barn–unga/Malgrupp-9-13-ar/ISA/

Gå till utbildningen: http://isa.msb.se/