iPad som hjälpmedel-5 i topp

Med stöd av it kan du idag förenkla många vardagliga rutiner. För att göra it tillgängligt för fler och för att möta den enskildes behov behöver du ibland göra individuella anpassningar. För många människor kan det personligt anpassade it-miljön vara av avgörande betydelse för framgång och upplevd livskvalitet. I skolarbetet kan möjligheten till egna inställningar ha stor betydelse för att skapa likvärdiga förutsättningar och bidra till ökad delaktighet. En tillgänglig it-miljö kan vara avgörande för om en elev har möjlighet att uppnå de ställda kunskapskraven.

SPSM har publicerat en skrift för att vara ett stöd i detta arbete- Tips och idéer för iPad

Här kommer min fem i topp-lista när det gäller iPad som hjälpmedel

  1. Genvägar Möjlighet att lätt lägga webbsidor man ofta behöver lätt åtkomligt på hemskärmen(skrivbordet)
  2. Talsyntes Genom den inbyggda talsyntesen kunna få texter upplästa där man så önskar både i dokument och via webben
  3. Talande tangentbord Ljudar de bokstäver som skrivs och de ord som bildas
  4. OCR-läsare Möjlighet att fotografera text, få den uppläst via talsyntes och även funktion för att få texten översatt
  5. Översättning Ett sätt att kunna kommunicera med elever och vårdnadshavare med hjälp av översättningsverktyg i skrift eller tal

Genvägar

Det finns många bra webbsidor och webbverktyg som kan användas inte bara på en dator utan också på mobila enheter såsom iPads, iPhones och Android-enheter. För att göra dessa genvägar lätt åtkomliga för eleverna finns möjlighet att lägga en genväg direkt till dessa sidor/verktyg lätt åtkomligt på hemskärmen/skrivbordet. Om en skola till exempel har en ljudbibliotek på skolportalen med skolans inlästa läromedel tillgängliga för eleverna kan man lägga en genväg direkt dit så att eleven inte behöver söka rätt på sidan varje gång. Genvägen ser ut som en app men är egentligen bara en genväg som skickar eleven till rätt webbsida/webbverktyg varje gång.

Så här gör du på en iPad: Gå till appen Safari(som ser ut som en kompass), skriv in den webbadress du vill använda. När du ser webbsidan på iPaden klickar du till vänster om adressfältet i rutan med en pil som pekar upp (se bild). Välj sedan rutan med ett plustecken (lägg till på hemskärmen) Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck lägg till. Webbsidan kommer då att stängas ner och lägga sig som en app på skrivbordet. På detta sätt kan du göra med fler genvägar till webbsidor du vill att eleven sk ha lätt åtkomligt.

Så här gör du på en iPhone: Gå till appen Safari(som ser ut som en kompass), skriv in den webbadress du vill använda. När du ser webbsidan på iPhonen klickar du i rutan med en pil som pekar upp (rutan finns längst ner på sidan). Välj sedan rutan med ett plustecken (lägg till på hemskärmen) Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck lägg till. Webbsidan kommer då att stängas ner och lägga sig som en app på skrivbordet. På detta sätt kan du göra med fler genvägar till webbsidor du vill att eleven sk ha lätt åtkomligt.

Så här gör du på Androidmobiler: Gå till appen för internet. Skriv in webbadressen du vill använda för att skapa genväg. När du ser webbsidan på Androidmobilen klickar du i stjärnan till höger om adressfältet. På raden ”Mapp” ändrar du till alternativet ”hemskärm”. Du har sedan möjlighet att byta namn på genvägen, men är du nöjd som det är tryck bara ok.

Talsyntes

       

iPads har en gratis inbyggd talsyntes kallad Tala Markering, som kan använads för att få text uppläst i e-post, meddelanden, anteckningar, webbsidor och böcker eller i viken app som helst där du kan markera text. När du aktiverat den en gång finns den alltid tillgänglig. ”Tala Markering” är en syntetisk talsyntes vilket betyder att det är en dataröst som läser inte en mänsklig inläst röst. För att läsa med talsyntes används olika typer av talsynteser beroende på syftet med texten. Korta texter och instruktioner fungerar en syntetisk röst oftast bra. För längre texter eller litteratur passar en mänsklig talsyntes bättre som har mer språkmelodi.

Så här gör du för att aktivera talsyntesen på en iPad/iPhone: Gå till appen inställningar(som ser ut som ett kugghjul) Till höger på sidan hittar du hjälpmedel, tryck där. På nästa sida hittar du till höger alternativet ”Tala Markering”, tryck där. Längst upp på sidan som visas då aktiverar du talsyntesen. De finns sedan tre inställningar. Jag börjar nerifrån med ”Markera ord”. Denna funktion fungerar så att ord markeras när talsyntesen läser upp en text så eleven har lättare att hänga med i texten. ”Uppläsningshastighet” ser du som en linje med ett reglage. På ena sidan en sköldpadda och på andra sidan en hare. Genom att dra i reglaget kan du reglera hastigheten på det upplästa. Jag rekommenderar en bit till vänster om mitten, det går fortare än vad man tror. Tryck sist på ”röster”, välj svenska och sedan aktivera alternativet ”Förbättrad kvalitet”. Nu är du klar.

För att använda talsyntes på ipad: Inställningarna behöver du bara göra en gång sedan finns alltid talsyntes-funktionen bara ett fingertryck borta. När du skriver dokument, vill läsa dokument eller webbsidor trycker du och håller inne någon sekund på texten du vill ha uppläst. Två av de alternativ som då visas är ”markera” och ”allt”. Markera betyder att bara ordet du tryckte på kommer att läsas upp alternativt att du tar tar och drar i en av de två blå plupparna för att markera precis vilket stycke du vill få uppläst. Väljer du ”allt” markeras hela sidan. Du väljer sedan ”tala” och talsyntesen läser upp det som du markerat. Tycker du att talsyntesen läser för fort eller för långsamt går du till appen inställningar och ändrar hastigheten.

Talande tangentbord

När det gäller appar för läs- och skrivhjälp finns flera bra och tydliga som till exempel Skolstil 2. Inte alla elever i behov av stöd tycker om det talande tangentbordet som läser upp varje bokstav för sig, eller varje skrivet ord. De tycker att det är störande. För dem passar kanske en annan app där de kan välja efter att ha skrivet ett stycke få hela stycket uppläst och då fundera på om det låter som de tänkt sig för att sedan gå tillbaka och redigera. Till dessa elever kan man använda anteckningsappen eller ett vanligt ordbehandlingsprogram som Pages eller Word och lyssna av texten med den inbyggda talsyntesen.  Vissa elever vill ha förslag på ord när de skriver för att veta vilka ord de kan använda, för dem kan en app med ordprediktion passa.

Appen Skolstil 2 kostar 49 kr och är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Den inbyggda talsyntesen läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Markerad text eller hela texten går att få uppläst genom att trycka på högtalaren. Det går att välja läshastighet, bakgrundsfärg och storlek på typsnittet. Texten kan sedan den är klar mailas iväg till en mottagare eller till en annan app där man kan fortsätta bearbeta texten.

OCR-läsare-läser fotograferad text

Man kan inte läsa en bild med fotograferad text tillsammans med en talsyntes utan att behandla texten. När man fotograferar med kameran i iPaden blir det en bild, och bilder kan man inte läsa med hjälp av talsyntes. Genom att fotofrafera text i till exempel matematikboken genom en app med OCR-läsare, bearbetas texten av appen (OCR-behandlas) och gör den till läsbar text igen och eleven kan använda  den inbyggda talsyntesen för att få texten uppläst.  För elever med lässvårigheter kan en app med OCR-läsare göra dem mer självständiga i sitt eget lärande. Ett exempel på en sådan app är Pixter som kostar 22 kr. Denna app kan även användas för att översätta de texter du fotograferat. Välj bland alla språk som Google kan översätta men var kritisk, det kan bli fel tolkning av texten.

Översättning

Ett hinder för många elever och vårdnadshavare med annat språk än svenska är just kommunikationen med skolan. Möjlighet att överbrygga dessa problem kan den digitala tekniken hjälpa tilll med. Det finns flera olika översättningsappar både gratisvarianter och de som kostar pengar. Var alltid kritisk när du använder en översättningsapp eftersom ord kan betyda olika saker och kan missuppfattas. Alternativet att inte kunna kommunicera med varandra är dock värre än att stapplande försöka förstå varandra. En app som är gratis är Google översätt. Här kan eleven välja att skriva in vad de vill ha översatt via tangentbordet, med fingret på fri hand eller tala in. Google översätter och eleven kan lyssna på översättningen, spara översättningen eller maila iväg texten till en mottagare.

Vill man få ett bättre flyt i ett samtal finns en app att köpa som heter Tabla Top Translator som kostar 22kr. Här kan man sitta brevid varandra eller mitt emot varandra och använda var sin halva av ipaden samtidigt. Vill man sitta mitt emot varandra byter man layout så att den ena halvan av iPadens skärm vänds åt motsatta sidan. I denna app kan man också välja alternativ för översättning: att prata in informationen som ska översättas eller skriva in den.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 3 909 andra följare

%d bloggare gillar detta: