Det som hjälper dig ligger på en anspråkslös sida som heter ImageCodr. Den ger de verk du söker en unik kod för var och en av de verk du vill använda. Koden klistrar du enkelt in under det verk du vill använda på t ex en blogg eller annan typ av webbplats = snabbt och korrekt angiven attribution. Verktyget fungerar bara för de bilder som finns på Flickr men det vill ju inte säga lite