Syfte:

Vi skapar QR-koder tillsammans med barnen där pedagoger och vårdnadshavare kan reflektera tillsammans med barnet. Genom QR-koder kan vårdnadshavarna höra barnens berättelser och reflektioner kring en teckning eller en bild i en lärandesituation. Barnen själva kommer med idéer om hur det kan användas.

Mål:

Att använda digitala verktyg på olika sätt i vardagen.

Vårt mål är att öka vårdnadshavares delaktighet kring barnens lärande och att vi skapar goda reflektionsstunder tillsammans med barnen.

Se den lilla filmen nedan där förskolebarnet förklarar för förskolechefen om hur det fungerar med QR-koder.

 Rutiner:

Vi använder oss av appen Croak it för att spela in ljud.  Det finns även appar för film (Fotobabble). Med QR-koder finns många möjligheter. Man kan ha en sånglåda med enbart QR- koder och inga traditionella sångkort. Ett annat användningsområde är att skapa bokrecensioner, där barnet berättar vad en bok handlar om. osv.

Erfarenheter:

Att skapa QR-koder kräver att man får rutin på det och göra det med kontinuitet. Det är många moment och inte alltid så lätt. Appar strular ibland det kan haka sig. Det gäller att man håller sig uppdaterad på nya appar som kanske fungerar bättre.

Appen Croak.it har inte fungerat så bra det sista så vi rekommenderar Fotobabble istället.

För mer information kontakta:

tove.andersson@lysekil.se