Syfte:

  • Att ge föräldrar möjlighet att följa barnens arbete och upplevelser under skolveckan genom att lägga ut bilder och korta inlägg.
  • Att ge föräldrar möjlighet att ta del av information på ett snabbt och enkelt sätt.
  • Att ge eleverna ansvar för att dokumentera vad vi gör under skolveckan.
  • Att ge eleverna en överblick över sitt lärande.
  • Att få ett underlag för att utvärdera arbetet och lärandet tillsammans.

 Mål:

  • Att inkludera alla elever i användandet av modern teknik som ett verktyg för kommunikation, skapande och lärande.
  • Att ge eleverna kunskap om sociala medier och om hur man använder dessa på ett respektfullt sätt.

 Rutiner:

Två elever ansvarar varje vecka för klassens konto på Instagram och att flödet uppdateras med lärande från klassens vardag.

Uppdraget är att dokumentera klassens lärande, inte enskilda elever.

 Regler:

  • Instagramkontot är låst och vårdnadshavare får ansöka om att följa kontot, vilket betyder att bara de vårdnadshavare som är godkända kan följa kontot.
  • Alla vårdnadshavare får skriva under, att de kommer följa de regler som skolan satt upp för kontot och dess bilder som kommer att visas där.
  • Eleverna får inte fotografera ansikten på kompisarna i klassen utan ska fokusera på lärandet (görandet). Läraren godkänner bild och inlägg innan det publiceras.

Se en liten film hur det kan gå till i klassrummet.

Erfarenheter:

Genom att projicera veckans bilder på Instagramkontot med hjälp av projektor på tavlan, får eleverna syn på sitt lärande och kan då reflektera över detta i sin veckobok som läses av pedagoger och föräldrar.

De vårdnadshavare som inte väljer att följa Instagramkontot får då möjlighet till samma information summerad varje fredag.

Råd till andra som vill använda Instagram i förskolan/skolan:

En elev i klassen spenderade tre månader i Thailand och kunde på detta sätt följa klassens arbete via kontot. Klassen kunde också följa eleven som var på resa och uppleva ett annat land och dess kultur genom klasskompisens Instagramkonto.

Undine Malm och Caroline Born Gullmarsskolan f-6