Berätta om din dag via app i iPhone- för elever i behov av stöd?

Jag har fått en fråga om app som stöd för dokumentation av skoldagen för elev som inte kan/har möjlighet att berätta sig när hen kommer hem på eftermiddagen.

Hur kan man se till att alla elever oavsett funktionsnedsättningar får samma möjligheter att kommunicera sin dag med sina föräldrar när de kommer hem på eftermiddagen från skolan? Att kunna visa hur dagen varit med hjälp av text, bild, ljud och kanske film på ett enkelt sätt?

Skolans uppdrag (Lgr11 Skolans värdegrund och uppdrag):

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Jag har prövat ett antal appar för iPhone (som önskemålet var) och nedan kommer mina förslag som jag fastnade för. Kommentera gärna inlägget om du har andra favoriter.

 

 • My wonderful Days- En enkel app med många funktioner. Möjlighet att dokumentera text, ljud, bild och film, synkar till iCloud. Här finns också varje dag en smiley för att visa hur dagen varit. Du kan när som helst få ut statistik på dina smileys för att se hur perioden varit för att utvärdera och bygga vidare på. Gratis! (Detta är nog min favorit just nu)
 • Dagboken- En avskalad app där du kan använda text och bild. Appen sparar händelsen med den position som du befinner dig på och du kan därför se i efterhand var ditt inlägg publicerades. Du kan också koppla dina inlägg direkt till Twitter, Facebook, skicka dem som sms, eller mejl. En nyhet är att du kan spara väder för dina inlägg och se alla dina inlägg på en karta! (Rotera appen till landskapsläge) 7kr
 • Day one- En enkel och avskalad app, tydlig kalender med många funktioner att välja till. Innehåller möjlighet till iCloudsynk och exportfunktioner. 28 kr
 • Diary- En app med många funktioner bland annat möjlighet att dokumentera text, ljud, bild och film, wifi backup. Gratis!

För de elever som har tillgång till en iPad rekommenderar jag Max Journal som är gratis (glöm inte att ta back up i appen, funktion finns gratis i appen. Lyckas eleven radera journalen är den borta för evigt annars) En ren, enkel app med många bra funktioner för både utskrift och export.

Max Journal-gratis

Läs mer om Max Journal via Skolappar

Experimentskafferiet

En guldgruva för både lärare och elever http://www.experimentskafferiet.se/

Vad är Experimentskafferiet?
Experimentskafferiet är namnet på den del av Sigtuna Naturskola som specifikt arbetar för att höja kunskaperna i naturvetenskap och teknik i Sigtuna kommuns förskolor och grundskolor. Denna hemsida är ett av Experimentskafferiets projekt.

Vilken typ av experiment finns på sidan?
Forskning visar att svenska elever ofta upplever undervisningen inom naturvetenskap och teknik som tråkig och främmande. Ett sätt att råda bot på detta är att genomföra experiment som är (1) roliga och som (2) genomförs med vardagliga föremål. Denna hemsida samlar sådana experiment. Experiment som det kittlar lite i magen av – hos ung som gammal.

exp

Experimentskafferiet har en liten lärarhandledning om att undervisa med hjälp av experiment. Deras rekommendationer är:
Skriv en pedagogisk planering Planera, planera, planera. Det är nyckeln till bra undervisning.

 

 1. Vilket syfte har undervisningen? Vilka förmågor ska undervisningen ge?
 2. Vilket centralt innehåll ska undervisningen lära ut?
 3. Vilka kunskapskrav ska undervisningen låta eleverna nå upp till?
 4. Hur kommer undervisningen i klassrummet konkret se ut för att ovanstående mål ska nås?
 5. Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

Delge eleverna din pedagogiska planering, antingen som den är eller omskriven till en mer elevnära form.

Lycka till!

Podradio i skolan, ett IKTverktyg som inspirerar

En blogg som imponerar stort är http://historiepratarna.moobis.se/. Här tar läraren Adam Jönsson Podradion in i skolan och gör den begriplig och användbar för skolbruk. Podradio eller pod som man ofta säger i folkmun används flitigt av kända mediaprofiler, kanske inte så mycket i skolan än…. Men efter att ha sett denna hemsida och lyssnat på dessa podavsnitt är det givet att detta ÄR ett fantastiskt, kreativt och utvecklande verktyg för skolbruk. Tack Adam Jönsson!

historiepratarna

Poddradio, eller podcast som en del föredrar att kalla det,
betyder att man spelar in ett radioprogram som via en ljudfil på internet görs
tillgänglig för vem som helst.

historia

Till varje avsnitt som man hittar på deras hemsida, får man efter man lyssnat på podden, också tips på mer material i ämnet för dem som blivit nyfikna. Här finns länktips, bok och filmtips.

Historiepratarna drivs av Adam Jönsson som arbetar som So-lärare på Sjöängsskolan i Stockholm tillsammans med hans elever i åk 7 & 8. I varje avsnitt medverkar 3-5 elever/historiepratare som har rollen som experter och berättare.

Så här skriver de själva om Podcasten:

Syftet med denna podcast är att låta elever samtala om historia på ett helt nytt sätt. Vår ambition är att gå igenom samtliga historiska perioder och epoker i människans historia men också göra djupdykningar i platser, personer och händelser som fascinerar oss. Tanken är att genom dessa samtal skapa en större förståelse till varför historien ser ut som den gör och hur vi människor utvecklats till dem vi är idag. Ett inspelat samtal om fakta kan också vara lättare att ta till sig än att läsa en faktabok. Dessutom kan man ju välja när man vill lyssna; på bussen, promenaden, när man städar eller ska sova.

Vi hoppas kunna bidra till att du som lyssnar blir en aning klokare, mer nyfiken men framför allt väcka intresset för historia.

Länk till artikel i Lärarnas nyheter: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/11/01/historien-hors-battre-radion

UR! Är det sant?

Jag bara älskar UR! Se denna serie innan den går ut!

Tillgängligt tom: Fre 28 mars 2014

sant

Är det sant?

En programserie för Grundskola åk4-6 som består av sex 15-minutersavsnitt och varje program har ett tema.

Avsnitt 1: Källkritik

Avsnitt 2: Reklam

Avsnitt 3: Nyheter

Avsnitt 4: Bildmanipulation

Avsnitt 5: Bilden av killar/tjejer i media

Avsnitt 6: Självpublicering

Får man låtsas att man är någon annan på internet? Är det tillåtet att mobbas på nätet? Och hur länge har bloggar funnits egentligen? Nästan två miljarder människor i världen har tillgång till internet och många skriver och lägger upp bilder varje dag. Reportern Jenny Josefsson har fått en intervju med vad hon tror är världens populäraste bloggare men som visar sig vara någon helt annan. Experten Sofia Mirjamsdotter berättar om vad som är bra med att finnas på nätet, men också vilka risker man inte ska ta. Vi får veta vilka lagar det finns om vad man får och inte får göra på internet. Och så reser historiska reportern tillbaka till vikingatiden för att ta reda på hur länge bloggar har funnits.

 

Länk till programserien:

Länk till lärarhandledning:

Lgr 11 – ur centralt innehåll

Serien omfattar följande centrala innehåll i samhällskunskap för åk 4-6.

Information och kommunikation

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

 

IKT som en naturlig del?

Jag blev påmind än en gång på ett av mina uppdrag ute på en skola i kommunen om hur svårt en del lärare tycker det är att integrera IKT som en naturlig del av sin undervisning. Det finns två sidor av alla mynt så också detta. Jag ser fram emot den dag när IKT är en del av skolan och inte en blindtarm som ligger och skaver, kanske jag då kan bli skolutvecklare istället?

En lärare jag träffade berättade stolt och glad över att hon kommit igång med att bokblogga med sina elever, kände att hon kommit en bit på väg med att utveckla skrivandet och arbetet med positiv kamratfeedback. ”Vi är inte trygga ännu och alla elever ropar inte högt, men det går framåt, och jag tänker använda det som bedömning i svenskan nu till jul”. Jag tror verkligen på kraften med att blogga tillsammans med elever, att låta undervisningen bli på riktigt med världen som mottagare inte bara kompisarna i klassen.

Hur ska man få fler till att ropa högt, jag vill blogga;) ?

För att ikt ska fungera som ett naturligt inslag i undervisningen måste det finnas verktyg till det, det fungerar inte tillfredsställande med två datorer längst ner i klassrummet.

Det fungerar inte med datasalar där man får boka upp sig om tre veckor när man planerat en lektion med ikt…

Det finns heller ingen manual för hur man ska hantera ikt i klassrummet, vilka verktyg man ska använda eller hur de fungerar. Det är nu vi kommer till pudelns kärna:

Vi måste lära varandra! Kollegialt lärande och delakulturen är två saker jag brinner för och tror kan vara den förlösande faktorn för att få fler lärare att integrera ikt i klassrummet.

Man behöver inte vara bäst i klassrummet, man behöver inte sitta inne med all kunskap, man måste inte vara tekniker eller nörd, man måste bara vara villig att öppna upp sitt klassrum och dela med sig. Det är dags att jaga Jante till världens ände! Tillsammans har vi en massa kunskap och möjligheter att utveckla skolan och låta ikt bli en naturlig del av den.

Ett av grundskolans mål är enligt läroplanen att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola /…/-kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden /…/ -kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Det här är mål i läroplanen, skolan ska alltså förmedla dessa, men hur ser det ut i praktiken för eleverna? Får de tillgång till och möjlighet att använda modern teknik för kunskapssökande, kommunikation och lärande?

Kloka ord från rapporten ”Eleverna och internet 2013″ 

”En värld där elever har internet som en naturlig del av sin vardag borde också skolan ta tillvara de färdigheter och kunskaper som eleverna har kring datorer och mobila enheter, samt se som en del av sin roll att utveckla dessa kunskaper och använda dessa verktyg för lärande, skapande och kommunikation. Skolan, vars uppgift är att förbereda eleverna att bli aktiva samhällsmedborgare, kan inte vara en plats där datorer och internet inte är en naturlig del. ”

Upprörande ord

”Var fjärde elev använder inte internet som en del av skolarbetet. Frågan man kan ställa sig är hur skolan hanterar sitt kompensatoriska uppdrag när 32 procent av alla elever i åldern 12– 13 år anger att de antingen inte har tillgång till internet eller använder det mer sällan än en gång i veckan? Uppdraget är ju att säkerställa att alla elever, oavsett socioekonomisk bakgrund, får tillgång till moderna verktyg som en del av sin skolgång, som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s 14.”

Chockerande ord

”I åldersgruppen 14–16 år är det 17 procent som anger att de inte har tillgång till internet i skolan eller som använder internet mer sällan än en gång i veckan. Det är en hög siffra: nästan var femte elev i åldern 14–16 år har inte tillgång till eller använder inte internet som ett verktyg i sin skolvardag. Det innebär att 50 000 högstadieelever inte använder internet regelbundet i skolan.”

Betryggande ord

”Fler och fler elever har smarta mobiler Så gott som alla elever från 12 års ålder, alltså de som går på mellanstadiet och uppåt, har en egen mobiltelefon … De allra flesta av dem har så kallade smarta mobiler. Bland elever i 12–13-årsåldern är det nu 87 procent som har en smartmobil,…När vi tittar på eleverna på högstadiet (i åldern 14–16 år) är det 96 procent som har en smartmobil…”

Glädjande ord

Elever anser sig vara kunniga och delaktiga i informationssamhället

Avslutande ord

”En ökad användning, medveten och integrerad som en del av skolans arbete, skulle leda till att fler elever kände sig delaktiga i informationssamhället, mer kunniga.”

Men hur? Kommentera gärna inlägget och berätta hur du ser på detta. Jag filar själv på en tanke kring just detta ämne:)

 

Julkl-appar för stora och små

Här kommer lite julkl-appar för stora och små.

Från mig till er alla en riktigt god jul:)

20131205_130037000_iOS

 • Hair Xmas- frisera jultomten
 • Santa Claus- hjälp jultomten packa paket
 • Julkalendern svt- Sagogrynets resa
 • Xmas frames- Fotoramar med julmotiv
 • Bingo- på engelska
 • Christmas HD- mönster
 • Tomten- Kasta julklappar i skorstenar
 • Lucia- två luciasånger och möjlighet att genom kameran bli en egen lucia, tomte eller stjärngosse
 • Santa Climb- tomtespel

20131205_130031000_iOS

 • Color- färgläggningsbok
 • Julsaga- berättarröst på svenska
 • Elf Pairs- memory
 • Julpussel-pussel
 • Forest Flyer- trycka/hända-spel för de yngsta
 • Shave Santa- frisera jultomten
 • Elf Yourself- ta kort på er och var med i bilden som nissar
 • Words in a pic- Kändisar- för de äldre eleverna
 • Xmas Quiz- för de äldre eleverna

20131205_130027000_iOS

 • Puppet Pals HD- gör er egen julteater med jultemat ni kan köpa i appen
 • Book Creator- gör er egen julbok med text, bild, ljud och film och maila hem (se hur under Appoteket-fliken)
 • Puppet Pals 2- gör er egen julteater med jultemat ni kan köpa i appen
 • Visual Poetry- gör bilder av julord och poesi
 • Pic Collage- gör era egna julkort
 • iMovie- gör er egen julfilm
 • iMotion HD- gör er egen animerade film
 • Comic Life- gör er egna serietidningssida med jultema
 • Story Weel- gör er egen ljudsaga

Har du egna tips på julkl-appar får du gärna lämna en kommentar till inlägget

Morguefile- fria bilder på nätet

Morguefile innehåller gratis högupplösta digitala fotografier och referensbilder för antingen företag eller offentlig användning. Syftet med denna webbplats är att ge gratis bildreferensmaterial för illustratörer, serietecknare, formgivare, lärare och alla kreativa sysselsättningar.

Här kan du hitta bilder uppladdade av andra fotointresserade personer. Sidan är på engelska så din sökning av bildkategorier behöver därför också vara på engelska.

Bilderna är fria att använda men det står att när det är möjligt ska man ange fotografens namn som kredit för att man lånar bilden. Här finns en stor skatt att utforska! Länk:

seemann

Så här kan det se ut på sidan, längst ner till vänster hittar du fotografens namn du ska ange om möjligt

Tryck på symbolen nere till höger på bilden som ser ut som en låda med en grön pil som pekar nedåt för att ladda ner bilden i din dator. Välj spara som och döp den. Nu finns den sedan att använda. Jag valde spara som och angav för att inte glömma av:robot-Seemann (vad bilden föreställer och fotografens namn)

robot

Robot av Seemann Morguefile.com

 

Matematik i förskolan?

Jag fick ett uppdrag att prata om matematik i förskolan på studiedagen vecka 44 om vilka möjligheter en iPad kan bidra med i förskolan när det gäller matematiskt tänkande. Vad kan tekniken bidra med? Kan det vara ett komplement? hur?

Matematikens roll har blivit tydligare. I den reviderade läroplanen har arbetet med matematik i förskolan förtydligats.

Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den! Jag har försökt tänkt matematik, och var matematiken kan finnas i förskolan. i poesi, i musik, i vardagen, inne, ute…..

Här kommer mina förslag:

Jag vill också slå ett slag för en jättebra sida på UR där man kan hämta mycket inspiration och kunskap om matematik i förskolan: Länk

förskolan

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 2 886 andra följare

%d bloggers like this: